Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi, ul. Piotrkowska 283, 90-457 Łódź, za pośrednictwem podanego adresu e-mail, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Jednocześnie wyrażam zgodę i upoważniam Parafie Ewangelicko-Augsburską św. Mateusza w Łodzi, ul. Piotrkowska 283, 90-457 Łódź, do przetwarzania moich danych osobowych w celu świadczenia usług marketingowych i reklamowych, w tym przesyłania mi informacji, ofert i promocji.

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015, poz. 2135, ze zm.) i oświadczam, że zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, prawie poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.