2006

  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi otrzymała dotację celową z Urzędu Miasta Łodzi w wysokości 50.000,00 zł na prace konserwatorskie mauzoleum Juliusza Kunitzera na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Ogrodowej 43 w.
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi otrzymała refundacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 138.827,00 zł za prace remontowe przy więźbie dachowej i wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi.
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi otrzymała dotację celową z Urzędu Miasta Łodzi w wysokości 150.000,00 zł na renowację elewacji frontowej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi.
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi otrzymała dotację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wydział Funduszu Kościelnego w kwocie 30.000,00 zł na remont elewacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi.