2011

  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi wystąpiła o Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych na projekt pod nazwą: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi”. Naszemu projektowi Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1742/11 z dnia 6 października 2011 r. przyznano dofinansowanie w wysokości 2.042.889,00 zł  W dniu 27 października 2011 r. proboszcz ks. Michał Makula podpisał umowę o dofinansowaniu projektu.
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi otrzymała dotację celową z  Urzędu Miasta Łodzi w wysokości 80.000,00 zł na prace konserwatorskie przy nagrobkach Traugotta Grohmann i rodziny Geyer na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi.