2012

  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi w ramach zadania pt.: „Inwentaryzacja drzewostanu wraz z oceną dendrologiczną na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi” otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nr umowy 665/BN/D/2012. Wartość ogólna zadania wyniosła 20.000,00 zł. Otrzymana dotacja wyniosła 16.000,00 zł. Kwota dotacji przeznaczona została na wykonanie dokumentacji dla drzewostanu rosnącego na cmentarzu. Inwentaryzacja pozwoliła na skatalogowanie drzew, scharakteryzowanie stanu drzewostanu oraz wskazanie jakie działania należy podjąć, aby poprawić jego stan zdrowotny.
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi otrzymała dotację celową z  Urzędu Miasta Łodzi w wysokości 190.000,00 zł na I etap prac konserwatorskich przy nagrobku rodziny Moenke na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi.