2014

  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi otrzymała dotację z dziedziny „Ochrona Przyrody i Krajobrazu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Otrzymana kwota dotacji 126.000,00 zł. Kwota dotacji przeznaczona zostanie na realizację zadania pn.: „Prace pielęgnacyjne przy starodrzewiu na cmentarzu ewangelickim przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi”.
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi w ramach zadania pt.: „Budowa kolektorów słonecznych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w Domu Parafialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi” otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nr umowy 233/OA/D2014. Wartość ogólna zadania wyniosła 76.296,00 zł. Otrzymana dotacja wyniosła 54.355,00 zł. Kwota dotacji przeznaczona zostanie na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla potrzeb Domu Parafialnego zlokalizowanego przy ul. Piotrkowskiej 283 w Łodzi.
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi w ramach zadania pt.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w energię cieplną z zastosowaniem źródeł energii w budynku kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi” otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nr umowy 202/OA/D2014. Wartość ogólna zadania wyniosła 583.337,00 zł. Otrzymana dotacja wyniosła 419.999,00 zł. Kwota dotacji przeznaczona zostanie na wykonanie budowy źródła ciepła na bazie pomp ciepła na potrzeby grzewcze obiektu kościoła zlokalizowanego przy ul. Piotrkowskiej 283 w Łodzi.
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi otrzymała dotację celową z Urzędu Miasta Łodzi w wysokości 118.000,00 zł na III etap prac konserwatorskich przy nagrobku rodziny Moenke na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi.