2015

  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Otrzymana kwota pożyczki 40.000,00 zł. Kwota pożyczki przeznaczona zostanie na realizację zadania pn.: „Wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku przy ul. Sopockiej 18 w Łodzi”.
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi otrzymała dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, na zadanie: „Uszczelnienie i zabezpieczenie pokrycia dachowego z blachy cynkowej kościoła św. Mateusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ul. Piotrkowska 279/283”. Otrzymana kwota dotacji 12.000,00 zł.
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi otrzymała dotację celową z Urzędu Miasta Łodzi.Otrzymana kwota dotacji 210.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na I etap prac konserwatorskich przy grobowcu rodziny Gustawa Geyer znajdującego sie na cmentarzu przy ul. Ogrodowej 43.