Niedziela Trinitatis

W tym tygodniu w ramach projektu “Ekumenicznej Wideopostylli” zachęcamy do wysłuchania rozważania na podstawie fragmentu: Ef 1, 3-14 przeznaczonego na Święto Trójcy Świętej (Trinitatis), które wygłosił ks. bp Edward Puślecki, honorowy zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Projekt “Ekumenicznej Wideopostylli” na pierwszy Rok Kościelny po pięćsetleciu Reformacji, jest prezentem wszystkich Kościołów Chrześcijańskich dla wszystkich chrześcijan tradycji ewangelickiej na 500-lecie Reformacji. Jest to zarejestrowany zbiór 60 kazań, będących komentarzami do poszczególnych tekstów biblijnych przeznaczonych jako podstawa homiletyczna na kolejne niedziele oraz święta w roku liturgicznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Projekt stanowi element ubiegłorocznego Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”. Kazania są systematycznie rejestrowane i zamieszczane na stronie konferencji.

Wszystkie dotychczas zarejestrowane rozważania można znaleźć na stronie Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego.