Kazanie na Niedzielę Przedpostną

U progu Okresu Pasyjnego rozpoczynamy publikowanie cyklu kazań przygotowanych w ramach projektu “Ekumenicznej Wideopostylli” na pierwszy Rok Kościelny po pięćsetleciu Reformacji, będącej prezentem wszystkich Kościołów Chrześcijańskich dla wszystkich chrześcijan tradycji ewangelickiej na 500-lecie Reformacji. Jest to zarejestrowany zbiór 60 kazań, będących komentarzami do poszczególnych tekstów biblijnych przeznaczonych jako podstawa homiletyczna na kolejne niedziele oraz święta w roku liturgicznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Projekt ten stanowi element ubiegłorocznego Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”. Kazania są systematycznie rejestrowane i zamieszczane na stronie konferencji.

Wideopostylla ma również swoje łódzkie akcenty m.in. w osobach proboszcza ks. Michała Makuli oraz jego małżonki Renaty Makuli, którzy służyli rozważaniami Słowa Bożego.

 

W tym tygodniu zachęcamy do wysłuchania kazania przeznaczonego na Niedzielę Przedpostną /Estomihi/  (Am 5, 21-24) wygłoszonego przez diakon Halinę Radacz, na co dzień opiekującą się duszpastersko Parafią Ewangelicko-Augsburską w Żyrardowie.

Wszystkie dotychczas zarejestrowane rozważania można znaleźć na stronie Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego.