Księgarnia LOGICON powstała w 2000 r. Jest inicjatywą skierowaną do wszystkich mieszkańców miasta, niezależnie od wyznania. Posiada bogatą ofertę książek oraz czasopism chrześcijańskich, liczne wydawnictwa związane z historią luteranizmu, duchowością ewangelicką oraz dziejami Łodzi.

Na stałe współpracuje z szeregiem krajowych i lokalnych domów wydawniczych, promując wartościowe publikacje o charakterze religijnym oraz te związane z łódzką „małą ojczyzną”.

Księgarnia mieści się na parterze budynku przy kościele  – wejście od ulicy Piotrkowskiej.