Ekumeniczna Droga Światła

W piątek 13 kwietnia o godz. 19:00 tj. w drugi piątek po Wielkanocy wg kalendarza gregoriańskiego, a pierwszy wg kalendarza juliańskiego, po raz pierwszy ulicami Łodzi przejdzie Ekumeniczna Droga Światła, w której wspólnie wezmą udział duchowni i wierni wszystkich wyznań chrześcijańskich, których świątynie znajdują się na terenie miasta.

Droga Światła wyruszy sprzed kościoła ewangelicko-reformowanego (ul. Radwańska 37), kierując się do Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki (ul. Piotrkowska 256), a zakończy przed kościołem ewangelicko-augsburskim św. Mateusza (ul. Piotrkowska 279/281).

 

Droga Światła (Via Lucis) została zainicjowana w Kościele Rzymskokatolickim w 1988 r., za sprawą zgromadzenia księży salezjanów. To oni wzorując się na 14 stacjach Drogi Krzyżowej wyznaczyli 14 stacji paschalnych, odnoszących się do wydarzeń które miały miejsce po Zmartwychwstaniu Chrystusa, a o których opowiadają Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Nabożeństwo to rozpoczyna się od stacji powstania z martwych Chrystusa i kończy się wydarzeniem Zielonych Świąt, kiedy Zmartwychwstały Chrystus posyła uczniom zapowiedzianego Ducha Świętego.

Zapraszamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu!