Konferencja „Kultura Reformacji i reformowanie w kulturze”

W dniach 22-24 maja Uniwersytet Łódzki i Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zapraszają na konferencję:

 

„Kultura Reformacji i reformowanie w kulturze”

 

Dzień pierwszy / Poniedziałek, 22 maja 2017 r. / Wydział Filologiczny UŁ, ul. 171/173 Pomorska 90-236 Łódź

9.00

Otwarcie konferencji

9.20-15.00

Obrady plenarne – wystąpienia gości specjalnych

9.20-10.40

prof. Ian Hazlett (Glasgow, Szkocja): Some competing religio-cultural crosswinds in the early Reformation.

prof. Ines Murzaku (New Jersey, USA): A Francis Priority? Catholic-Protestant Ecumenical Dialogue

11.00-12.30:

Wykład Rektorski – prof. Rita Süssmuth (Niemcy): Tolerancja w Europie

12.30-13.00:

lunch

13.00-15.00:

prof. Ivo Pospíšil (Brno, Czechy): Reformation, Counter-Reformation, Baroque in European Literatures of the West and the East

prof. Cora Dietl (Giessen, Niemcy): The Reformation’s Impact on Hagiography: New Saints and New Roles for Old Saints in 16th c. Lutheran School Theatre

prof. Hans-Juergen Boemelburg (Giessen, Niemcy): Kultury reformacyjne Europy

15.00-16.00:

przerwa obiadowa

16.00:

Wznowienie obrad i podział na dwie równoległe sekcje

16.00-18.00:

Sekcja A

dr Tadeusz Sznajderski (UG): Myśl Reformacji – wstęp do Oświecenia?

dr Anna Kołos (UAM): Sceptycyzm w kulturze reformacji. Zarys problematyki

prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (UJP Kr): Reformacja jako modernizacja i projekt konserwatywny

prof. dr hab Krystyna Szelągowska (UwB): Rzadki klejnot wiary, czyli o duchowej bliskości pietyzmu i Oświecenia. Na przykładzie poezji religijnej Hansa Adolpha Brorsona (1697–1764)

dyskusja (35 minut)

 

Dzień drugi / Wtorek, 23 maja 2017 / Wydział Filologiczny UŁ, ul. 171/173 Pomorska 90-236 Łódź

9.10:

Wznowienie obrad

9.20-10.40:    

Obrady plenarne – wystąpienia gości specjalnych

prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL)

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik (KUL) – A Truly Revolutionary Tradition – The Case of the Scottish Psalter of 1564

10.40-11.00:

przerwa kawowa, a po niej podział na dwie równoległe sekcje

11.00-12.50:

Sekcja C

prof. dr hab. Jarosław Płuciennik (UŁ): Czy można mówić o protestanckim stylu przekładów psalmów?

dr Nizar Zouidi (University of Gafsa): The Devil in the Flesh: On the Secularization of Evil in Othello by William Shakespeare

prof. dr hab. Dariusz Chemperek (UMCS): Wileńscy luteranie w XVII- -wiecznych satyrach jezuickich. Wydarzenia, bohaterowie

mgr Ewelina Drzewiecka (UJ): Poeta Lutheranus? Casus Palingeniusza i jego poematu Zodiacus vitae (1536 r.).

dyskusja (30 minut)

11.00-12:50:

Sekcja D

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska (UŁ): Księgi rachunkowe – pismo, pragmatyzm, pieniądze

prof. dr hab. Krzysztof P. Woźniak (UŁ): Czy bez Reformacji kapitalizm byłby możliwy? Kazus Królestwa Polskiego w XIX wieku

mgr Patrycja Głuszak (KUL): Heroiny Starego Testamentu a protestancki ideał cnót niewieścich

mgr Barbara Grocholska (UZ): Kobiety doby reformacji dyskusja (30 minut)

12.50-13.20:   lunch
13.20-15.10:   Sekcja E

mgr Kamila Żukowska (UŁ): Intymna ścieżka. Mistyka i poezja ludowa doby Reformacji i Kontrreformacji

prof. dr hab. Krzysztof Obremski (UMK): Punkt zapalny tumultu toruńskiego 1724 r. i monologowy dialog historyków: Waldemar Gastpary – Stanisław Salmonowicz

dr Piotr Robak (UŁ): Między ewangelią a polityką. Ewolucja kwakierskiego pacyfizmu w drugiej połowie XVII wieku

dr Ewelina Drzewiecka (IS PAN): Reformacja, której nie było. Przypadek bułgarski

dyskusja (30 minut)

13.20-15.10:

Sekcja F

prof. dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mró(UŁ): „Dający niemym prawo głosu”. Ewangeliccy duchowni jako animatorzy społeczeństwa alternatywnego w późnej NRD (1981–1989)

prof. dr hab. Beata Szczepańska (UŁ): Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna parafii ewangelickich w międzywojennej Łodzi wybrane zagadnienia

dr Joanna Sosnowska (UŁ): Inicjatywy opiekuńczo-wychowawcze pastorów parafii ewangelicko-augsburskich w Łodzi w latach I wojny światowej. Przykłady działań na rzecz dzieci i młodzieży

mgr Piotr Lewkowicz (BUŁ): Portrety przedstawicieli Reformacji w starych drukach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

dyskusja (30 minut)

15.10-15.50:

obiad

15:50:

Wznowienie obrad

15.50-17.40:

Sekcja G

dr Bartosz Żukowski (UŁ): “In an Absolute Relationship to the Absolute”. The Reformation and the Origins of Modern Subjectivity

mgr Kamil Pindel (UJ): Wpływ reformacji luterańskiej i reformy trydenckiej na nowożytną instytucję małżeństwa

mgr Angelika Siniarska (UŁ): Elementy etyki protestanckiej we współczesnych nurtach lifestylowych

Bonny Nur Ischaq Darmadji, Annisa Utami Kusuma Negara, Setyo Agung Laksono (Universitas Indonesia): Art Canalization As Strategy to Preserving The Culture: A Reality Check From Seren Taun Tradition of Cisungsang, Banten, Indonesia

dyskusja (30 minut)

15.50-18.00:  

Sekcja H

Tadeusz Rubik (UW): Grzech bałwochwalstwa jest nie w czynieniu bałwanów albo obrazów – bałwany i przedstawienia w Biblii przekładu księdza Jakuba Wujka

dr Paweł Maciąg (ASP w Katowicach): Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt? Reformacja w malarstwie europejskim

mgr Przemysław Chodań (UJ): Reformowanie w kulturze – nowa duchowość i posthumanizm w polskiej sztuce współczesnej

mgr Paweł Rzewuski (UW): Model obywatela w dziele Philopolites

dr Aleksander Łupienko (IH PAN): Niemcy czy Polacy? Dylematy tożsamościowe rodzin luterańskich w Królestwie Polskim w XIX w.

dyskusja (30 minut)

18.-18.15:

przerwa kawowa

18:15:

Debata pt. wiara I kultura – udział Krzysztof Dorosz

 

Dzień trzeci / 24 maja 2017 r. / Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Sala Organowa nr 2, Pałac, ul. Gdańska 32

9.10

Wznowienie obrad

9.20-11.00     

Wystąpienia gości specjalnych | część I

dr hab. Magdalena Walter-Mazur (UAM): Luterańska „nowa pobożność” i jej odbicie
w twórczości muzycznej I połowy XVII wieku

prof. Martin Rost (Hochschule für Musik Rostock): Lutherischer Gottesdienst und lutherische Kirchengesangbücher im ehemaligen Nordosten Deutschlands (Pommern, Ost- und Westpreußen)

prof. dr h. c. Christoph Bossert (Hochschule für Musik Würzburg): Verworfen – zum Eckstein geworden (Ps. 118, 22) Dialektik als Grundstruktur biblischer Rede, des theologischen Denkens bei Martin Luther und des musikalischen Denkens bei Johann Sebastian Bach

Dyskusja
Wystąpienia gości specjalnych | część II

dr Stephan Reinke (Hochschule für Musik Herford): Kirchenlieder im 21. Jahrhundert. Zugänge zu ihrer künstlerischen, liturgischen und hymnologischen Bewertung

dr Marcin Zgliński (Instytut Sztuki PAN): Prospekty organowe na „styku“ konfesji

dr Dawid Ślusarczyk (AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi): Perswazja w polskich tłumaczeniach pieśni Marcina Lutra na przykładzie chorału „Ein feste Burg ist unser Gott ”

Dyskusja

Wystąpienia uczestników konferencji

dr Tomasz Górny (UW): Is Johann Sebas an Bach’s Clavier-Übung III a Protestant music?

mgr Justyna Szczygieł (UJ): Cithara Sanctorum. O kancjonałach Jerzego Trzanowskiego, „słowiańskiego Lutra

 

Koncert finałowy / 24 maja 2017 r. / Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Mateusza w Łodzi ul. Piotrkowska 279/283, wstęp wolny

W programie utwory Dietericha Buxtehudego i Johanna Sebastiana Bacha w wykonaniu Pedagogów i Gości Akademii Muzycznej w Łodzi

Pliki do pobrania