Wieczory Światła

Idąc za ewangelicznym hasłem: “Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”, trwając w braterskiej jedności, zapraszamy Was na cykl trzech modlitw o pokój na świecie i jedność chrześcijan. Wezmą w nich udział również bracia z ekumenicznej Wspólnoty Taizé.

Spotykamy się:
W poniedziałek (19 marca) o godz. 21.00, w parafii katedralnej pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 265

We wtorek (20 marca) o godz. 21.00, w parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 279/283

W środę (21 marca) o godz. 20.00, w kaplicy Wspólnoty Chemin Neuf przy ul. Jaracza 11

Będziemy modlić się i prosić Boga o pokój w naszych sercach, pokój między nami, pokój między religiami, pokój między narodami, ufając, że “o cokolwiek zgodnie prosić” będziemy w Imię Jezusa Chrystusa (J 14,13a), tego udzieli nam Dobry Bóg.

Modlitwy będą mieć wymiar ekumeniczny i będą w niej uczestniczyli przedstawiciele i duchowni różnych wyznań chrześcijańskich. W poniedziałek główną część modlitwy oraz rozważanie poprowadzi ks. abp Grzegorz Ryś.
W czasie modlitwy śpiewów kanonami z Taizé towarzyszyć nam będzie chór ekumeniczny, który poprowadzi Patryk Jadczak.

Głównym inicjatorem wydarzenia modlitewnego jest Stowarzyszenie Missio Quotidiana.

Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie!