Zbiórka charytatywna

Zbiórka charytatywna na rzecz uchodźców

z ośrodka dla cudzoziemców w Bezwoli, woj. lubelskie

           

Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść;

pragnąłem, a daliście mi pić;

byłem przychodniem, a przyjęliście Mnie;

Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przychodziliście do Mnie”.

Ewangelia św. Mateusza 25, 35-36

 

Komu pomagamy

Obecnie w Polsce w jedenastu ośrodkach dla cudzoziemców przebywa około 3 tys. osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, przyznawanego osobom które opuszczają kraj pochodzenia na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniami z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej.

Wśród przebywających w ośrodkach osób dominują Czeczeni, Ingusze i Dagestańczycy, uciekający przed reżimem Ahmata Kadyrowa. Drugą dużą grupę stanowią Ukraińcy, opuszczający swój kraj ze względu na toczący się konflikt na wschodzie i południu kraju.

Wśród uchodźców znajdują się przedstawiciele różnych religii i wyznań,

ale wszystkie osoby potrzebują Naszej pomocy!

 

Gdzie pomagamy

Za pośrednictwem Urzędu do Spraw Cudzoziemców nawiązaliśmy kontakt z ośrodkiem dla uchodźców w Bezwoli (woj. lubelskie), w którym obecnie przebywa ok. 220 osób, głównie rodziny z dziećmi. Ośrodek zapewnia im zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną, lecz potrzeby są niewspółmierne do możliwości ośrodka.

 

Jak pomagamy

Wszyscy możemy pomóc przekazując: ubrania dla dzieci, zabawki, gry, przybory szkolne, środki higieny – mydła, żele do kąpieli, kremy, szampony, pasty do zębów, szczoteczki, podpaski, chusteczki higieniczne i nawilżające, kosmetyki dla dorosłych i dzieci, dezodoranty, pieluchy jednorazowe oraz chemię gospodarczą – środki czystości, proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń itp.

 

Kiedy pomagamy

Zbiórka prowadzona jest w Okresie Pasyjnym do 18 marca.

Dary można dostarczać do Kancelarii, bądź do Księgarni w niedziele po nabożeństwie.

Można również dokonywać wpłat celowych (z dopiskiem „zbiórka na rzecz uchodźców”) na konto parafialnej:

ING Bank Sląski S.A. O/Łódź

47 1050 1461 1000 0022 6489 9416

 

Kto pomaga

Organizatorami zbiórki w ramach bratniej współpracy są Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętego Mateusza w Łodzi oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie

 

Wszelki dar niech będzie wyrazem naszej chrześcijańskiej miłości!

 

Pliki do pobrania