Witamy na stronie naszej parafii!

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi przynależy do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (czyli luterańskiego) w RP.

Kościół luterański powstał jako konsekwencja wystąpienia ks. Marcina Lutra (1483-1546), kiedy to 31 października 1517 r. w Wittenberdze, na drzwiach kościoła zamkowego przybił 95 tez nawołujących do odnowy Kościoła Powszechnego w duchu Ewangelii. Swoim wystąpieniem Marcin Luter rozpoczął wielką dysputę na temat Kościoła, zapoczątkowując okres zwany Reformacją. Kościół Ewangelicko-Augsburski należy do światowej rodziny Kościołów chrześcijańskich powstałych na jej gruncie i jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej.

Pracą parafii kieruje Rada Parafialna wraz z proboszczem wchodzącym w jej skład. Funkcje sprawowane są kadencyjnie, wyboru proboszcza oraz Rady Parafialnej dokonuje Zgromadzenia Parafialne, czyli wszyscy dorośli członkowie parafii opłacający składkę kościelną.

Parafia św. Mateusza jest obecnie jedyną w granicach administracyjnych miasta, będąc zarazem spadkobierczynią tradycji wszystkich przedwojennych parafii ewangelicko-augsburskich w Łodzi.