Niedziela z muzyką u św. Mateusza  ̶  cykl koncertów organizowanych przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. Mateusza w Łodzi, w sezonie 2015/16 obchodził XX ̶ lecie istnienia. Tradycje muzykowania w kościele sięgają jednak dalej, bo aż do roku 1951, kiedy to odbył się tu pierwszy powojenny recital organowy. W latach 1959-1966, dzięki staraniom Parafii, rozpoczęły się regularne koncerty. Nawiązaniem do tej tradycji jest obecny cykl koncertów Niedziela z muzyką u św. Mateusza, zainicjowany we wrześniu 1996 r. przez kierownika artystycznego  ̶ Irenę Wisełkę-Cieślar. Cykl na stałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń artystycznych w Łodzi i regionie.

Koncerty w ramach cyklu odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17.00 (oprócz lipca i sierpnia). Oprócz wspólnego przeżywania muzyki cykl stwarza okazję do przedstawienia mieszkańcom Łodzi ważnych wydarzeń Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza oraz umożliwia prowadzenie różnorodnych akcji charytatywnych.

 

Od samego początku istnienia Niedzieli z muzyką u św. Mateusza wydarzenie wspierało Radio Łódź, które dokonywało nagrań z większości koncertów. Przy współpracy z Radio Łódź SA ukazała się płyta 10 lat koncertów w kościele ewangelickim św. Mateusza. Historia koncertów obfituje w wydarzenia wyjątkowe  ̶ w 1998 r. artyści z Berlina wykonali Pasję wg św. Mateusza pod dyrekcją Christiana Finke, w 2000 r. z Pasją wg św. Jana zapoznała nas orkiestra OSM w Pabianicach z udziałem znakomitych polskich artystów, pod dyrekcją Marka Głowackiego. Dominującą jednak formą koncertów w ramach tego cyklu są recitale organowe, ze względu na znajdujący się we wnętrzu kościoła znakomity historyczny instrument austriackiej firmy Rieger z Jägensdorfu. Na przestrzeni 20 lat wystąpili tu znakomici artyści z Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Belgii, Litwy, Kanady, wśród nich także młodzi absolwenci Akademii Muzycznych w Polsce, rozpoczynający artystyczną karierę.