Ewangelicka teologia podkreśla wyjątkowy charakter Słowa Bożego w życiu Kościoła oraz każdego chrześcijanina. Afirmacją tej prawdy jest forma nabożeństwa luterańskiego manifestująca się w czytaniu, śpiewaniu i zwiastowaniu Słowa Bożego oraz w sprawowanych sakramentach.

Nabożeństwo luterańskie posiada swój ustalony ryt, dzieląc się na: liturgię wstępną, składającą się z modlitw, pieśni, czytania Starego i Nowego Testamentu, publicznego wyznania wiary (w formie Apostolskiego bądź Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Składu Wiary) oraz kazania opartego na Piśmie Świętym. W dalszej części sprawowana jest liturgia spowiednio-komunijna, w trakcie której sprawowane są sakramenty Wieczerzy Pańskiej/Komunii (udzielanej pod dwiema postaciami: chleba i wina). W trakcie niedzielnych nabożeństw mogą również odbywać się inne uroczystości jak: konfirmacja, przyjęcie nowych członków do zboru (konwersja), rozpoczęcie roku szkolnego i akademickiego, wprowadzenie w urząd Rady Parafialnej, bądź proboszcza.

Aby ułatwić Państwu czynny udział w naszym nabożeństwie zachęcamy do zapoznania się z publikowanym porządkiem nabożeństwa (PDF).

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę i Święta o godz. 10:00. Do udziału są zaproszeni wszyscy, bez względu na wyznanie czy religię.

Pliki do pobrania