Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów prawa.

 1. Administratorem danych osobowych jest Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 279/283, 90-457 Łódź, tel.: +48 (42) 683 28 10, e-mail: kancelaria@lodz.luteranie.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-maila: kancelaria@lodz.luteranie.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. Mateusza w Łodzi w związku z pełnionymi funkcjami statutowymi, korzystając przy tym z autonomii oraz niezależności gwarantowanej w szczególności przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz Ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1994 r. Nr 73, poz. 323 z późn. zm.)
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane do innych administratorów w ramach struktur Kościoła.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na okres realizacji spraw w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, przy czym danych przetwarzanych w związku z wypełnianymi funkcjami statutowymi nie można usunąć.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Komisja Ochrony Danych Osobowych (KODO), Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy/wynika z prawa kościelnego lub jego doktryny/stanowi warunek zawarcia umowy/stanowi warunek dokonania czynności kościelnej.
 9. Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgodna osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo ją cofnąć w każdym czasie.

Pliki Cookies

 1. Witryna www.lodz.luteranie.pl używa plików cookies. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików Cookiem –„sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuje się korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 5. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.