Historia cmentarza

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza posiada obecnie dwa czynne cmentarze służące wszystkim mieszkańcom miasta – Stary Cmentarz część ewangelicka przy ul. Ogrodowej 43 oraz cmentarz przy ul. Sopockiej 18 (Ruda Pabianicka).

Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej jest jedną z najstarszych zachowanych łódzkich nekropolii. Zaplanowany jako pierwszy wspólny teren sepulkralny różnych wyznań chrześcijańskich powstał w 1855 r. Dzieli się stosownie do wyznań na część rzymskokatolicką, ewangelicką i prawosławną. Wraz z utworzeniem kolejnych cmentarzy w mieście stał się nekropolą elitarną, miejscem spoczynku przedstawicieli znakomitych łódzkich rodów fabrykanckich i mieszczan zasłużonych dla rozwoju i kultury Łodzi. Ze względu na swój wyjątkowy charakter i walory artystyczne licznych nagrobków, zaliczany jest do najcenniejszych nekropolii w skali kraju.

Symbolem cmentarza jest znajdująca się na części ewangelickiej kaplica grobowa i mauzoleum Karola Scheiblera, najbogatszego łódzkiego fabrykanta. Monumentalna budowla powstała w latach 1885-1888 według projektu Edwarda Lilpopa i Józefa Dziekońskiego. Kaplica została wzniesiona w stylu neogotyckim, na planie krzyża (25×13,5 m.) z nawą poprzeczną lokowaną w połowie długości bryły. Jest budowlą dwukondygnacyjną, w przyziemiach zlokalizowano dwie krypty grobowe, a w części naziemnej kaplicę cmentarną. Ponad grobowcem góruje ośmioboczna wieża sięgająca wysokości 37 m.

Ze względu na unikatowy charakter cmentarza parafia św. Mateusza aktywnie działa na rzecz jego ochrony. Angażuje się w coroczną „Kwestę na rzecz ratowania zabytków cmentarza”, organizowaną w listopadzie przez Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem. Każdorazowo z darowizn jest odnawianych kilka zabytkowych nagrobków. W 2000 r. parafia nawiązała współprace z Towarzystwem Opieki nad zabytkami oraz Towarzystwem Opieki nad Stary Cmentarzem czego owocem było zawiązania odrębnego stowarzyszenie w celu ochrony unikatowej kaplicy scheiblerowskiej. Fundacja na rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera powstała w 2003 r. i od tego czasu prowadzi działania zmierzające do konserwacji i restauracji kaplicy.

Cmentarz przy ul. Sopockiej powstał w 1924 r. pierwotnie jako nekropola parafii ewangelickiej w Rudzie Pabianickiej. Na jego teren w 1986 r. przeniesiono szczątki osób pochowanych m.in. na likwidowanym cmentarzu Wiznera. Współcześnie służy mieszkańcom Rudy Pabianickiej (obecnie dzielnicy miasta) oraz Łodzi.