Stacja socjalna

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce od początku swojego istnienia prowadzi działalność diakonijną w poszczególnych parafiach. W ramach Diakonii (gr. służba) i dzięki pomocy zakonu Joannitów od 1998 r. w parafii prowadzona jest Stacja Socjalna.

 

Zasadą funkcjonowania Diakonii, a w jej ramach Stacji Socjalnej (jak również wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego), jest jej otwarty, ponad konfesyjny charakter. Z pomocy korzystają zarówno ewangelicy, jak i osoby spoza parafii św. Mateusza oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Obecnie parafia szczególną troską obejmuje około pięćdziesięciu starszych osób. Prawie każda z nich, wymaga z różnych powodów opieki i częstych wizyt, które są prowadzone przez pracownika Stacji Socjalnej będącego jednocześnie łącznikiem parafian z kościołem. Osoby potrzebujące duchowego wsparcia odwiedzane są przez duchownego z parafii. Systematycznie odwiedzane są osoby starsze zgodnie z ich potrzebami.

 

Do szczególnych zadań Stacji Socjalnej należy:

  • pomoc osobom niepełnosprawnym oraz wymagającym rehabilitacji
  • służba wobec osób starszych i samotnych
  • dowóz do placówek służby zdrowia lub na rehabilitację
  • dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego
  • prowadzenie czynności opiekuńczo-pielęgniarskich
  • pomoc w organizacji domowej opieki z Opieki Społecznej, umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym lub Domu Opieki
  • pomoc praktyczna np. robienie zakupów i opłat, spacer, dojazd na nabożeństwo, doraźna pomoc w czynnościach domowych

 

Diakonia parafialna oczekuje na wszelkie sygnały od osób starszych i potrzebujących pomocy z terenu parafii św. Mateusza.