Parafia

Dzieje parafii wiążą się nierozerwalnie ze wzniesionym w latach 1909–1928 kościołem św. Mateusza, którego projektantami byli łódzki budowniczy Johannes Wende oraz architekt Franz Schwechten z Berlina. Wraz z jego poświęceniem 1928 r. postanowiono o erygowaniu również nowej parafii. Na stanowisko pierwszego, tymczasowego proboszcza-administratora został powołany ks. Juliusz Dietrich, wieloletni opiekun budowy kościoła. W 1929 r. pierwsze oficjalne Zgromadzenie Parafialne, składające się ze wszystkich dorosłych członków zboru, wybrało na proboszcza ks. Adolfa Löfflera (1928-1945). W pracy duszpasterskiej i organizacyjnej w kilkudziesięciotysięcznej parafii pomagali mu ks. Gustaw Berndt (1930; wybrany w 1935 r. na proboszcza pomocniczego) oraz wikariusze bracia Hary i Gerhardt Richterowie (od 1937 r.).

Przy parafii działało kilkanaście organizacji społeczno-kulturalnych m.in. męskie Kościelne Stowarzyszenie Śpiewacze, mieszany chór „Zoar”, Ewangelicko-Luterański Chór Kościelny „Chojny”, misyjny Związek Kobiet, charytatywne Stowarzyszenie Kobiet i Koło Pomocy oraz dwa związki młodzieżowe. W tym okresie odbywało się kilka nabożeństw w niedziele, a z powodu ilości wiernych również sprawowano je w domu starców oraz dwóch kantoratach na Chojnach i Dąbrowie.

Na skutek drugiej wojny światowej większość parafian wyjechała, bądź została zmuszona do opuszczenia miasta. Dokonany wówczas bezprawny zabór części mienia kościelnego miał swoje negatywne reperkusje dla społeczności ewangelickiej. Odbudowy życia zborowego podjął się proboszcz ks. Karol Kotula (1945-1951), późniejszy biskup, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W tym okresie powstało kilka kół i stowarzyszeń działających do dnia dzisiejszego. Rozpoczęto również spotkania koncertowe z muzyką organową.

Zgromadzenie Parafialne wybrało następnie dwóch duchownych ks. Adolfa Gloca (1951-1979) oraz ks. Woldemara Gastparego (1953-1965), którzy opiekowali się łódzką społecznością ewangelicką. W tym czasie w kościele św. Mateusza odbywały się już regularne koncerty organowe. W 1979 r. stanowisko proboszcza objął ks. Mariusz Werner (1979–1996), przeprowadzając m.in. budowę Domu Parafialnego (1987-1993), mieszczącego kancelarię, sale katechetyczną, salę do modlitwy, mieszkania duchownych oraz pokoje gościnne. Zrealizował również budowę kaplicy na cmentarzu ewangelickim przy ul. Sopockiej oraz domu gospodarczego na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

W 1996 r. proboszczem został ks. Mieczysław Cieślar (1996–2010), którego równocześnie synod diecezjalny wybrał biskupem Diecezji Warszawskiej. W tym czasie przeprowadzono remont kościoła (2000-2007), czego efektem była renowacja całej elewacji zewnętrznej oraz konserwacja jego konstrukcji.

Od 2010 r. funkcję proboszcza pełni ks. Michał Makula, który z łódzką parafią św. Mateusza związany jest od 2004 roku. Najpierw pracował jako wikariusz, a od 2008 pełnił funkcję proboszcza pomocniczego.