Zakon Joannitów

Zakon Joannitów – nazwa pełna Baliwat Brandenburski Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego, stanowi protestancką (luterańską) gałąź Zakonu Świętego Jana Jerozolimskiego. Zgodnie ze statutem zakon ten jest rycerską korporacją skupiającą członków wyznania ewangelickiego (luterańskiego, reformowanego i anglikańskiego), którego głównym celem jest wzmacnianie wiary oraz działalność charytatywna.

W celu lepszej realizacji założonych celów w 1952 r. stworzono joannicką służbę ratowniczą. W Polsce Zakon Joannitów prowadził działalność socjalną już od lat 60. XX w., przy czym w 2001 r. postanowiono o zawiązaniu odrębnej organizacji – Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy, koordynującego szereg podejmowanych akcji charytatywnych w skali kraju. Stowarzyszenie zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk żywiołowych i konfliktów, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, opieką nad starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi i potrzebującymi pomocy oraz hospitalizacją.

Zakon Joannitów udziela wsparcia przy tworzeniu i prowadzeniu stacji socjalnych oraz domów opieki. Dzięki tego rodzaju pomocy przy łódzkiej parafii ewangelickiej św. Mateusza powstała Stacja Socjalna działającą od 1998 r.