Witraże

Stanowią najbardziej charakterystyczny element architektury kościoła św. Mateusza, uchodząc za jedne z najpiękniejszych w mieście. Powstały zgodnie z projektem berlińskiego artysty prof. Hermana Hofmanna we wrocławskiej firmie Adolfa Seilera.

Rozety znajdujące się na szczytach nawy poprzecznej należą do największych w Europie (liczące przeszło 7,5 m śr.), ustępując jedynie tym w katedrze Notre Dame w Paryżu. Znajdujące się centralnie kręgi przedstawiają sceny Zmartwychwstania Chrystusa (południowe ramie) i Wniebowstąpienie Chrystusa (północne ramie), otoczone zostały każdorazowo siedemnastoma mniejszymi witrażami w kształcie płatków, zdobionych motywami roślinnymi.

W górnych partiach absydy znajduje się pięć mniejszych rozet (śr. 1,5 m), przedstawiających sceny: Ostatniej Wieczerzy, Chrystusa niosącego krzyż, twarz Jezusa, Baranka Bożego oraz Pelikana (będącego symbolem eucharystycznym). Na galeriach znajduje się kilka witraży ukazujących: Marię stojącą przy grobie Chrystusa, Chrystusa czyniącego cud, upadek Jezusa pod krzyżem w drodze na Golgotę, Chrystusa jako dobrego pasterza. Parter nawy poprzecznej jest zdobiony z kolei szeregiem witraży w formie prostokątnej z półokrągłym zwieńczeniem nawiązujących do scen biblijnych oraz przedstawiających postać Chrystusa: uzdrawiającego, czyniącego cud, błogosławiącego.