1% podatku

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest organizacją pożytku publicznego (OPP), dzięki czemu ma możliwość ubiegania się o wsparcie w postaci 1% podatku dochodowego od płatników. Dzięki tym funduszom może coraz lepiej i skuteczniej pomagać osobom indywidualnym oraz instytucjom diakonijnym, które prowadzą programy pomocowe.

W ramach wsparcia istnieje możliwość przekazania środków na rzecz Diakonii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi. W tym celu w odpowiedniej pozycji rozliczenia należy zapisać:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej                      

KRS 0000260697

A w rubryce „Informacje uzupełniające”:

Na rzecz Diakonii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi

Jak wypełnić formularz PIT, by wesprzeć działania Diakonii?

Aby przekazać 1% podatku, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku.

  • PIT-28 w części M, w poz. 125 nr KRS, w poz. 126 wyliczoną kwotę 1% podatku
  • PIT-36 w części R, w poz. 315 nr KRS, w poz. 316 wyliczoną kwotę 1% podatku
  • PIT-36L w części O, w poz. 94 nr KRS, w poz. 95 wyliczoną kwotę 1% podatku
  • PIT-37 w części J, w poz. 137 nr KRS, w poz. 138 wyliczoną kwotę 1% podatku
  • PIT-38 w części H, w poz. 57 nr KRS, w poz. 58 wyliczoną kwotę 1% podatku
  • PIT-39 w części H, w poz. 51 nr KRS, w poz. 52 wyliczoną kwotę 1% podatku

Wpisaną przez Państwa kwotę 1% podatku Urząd Skarbowy przesyła na konto Diakonii.