3/2012 – OGŁOSZENIE NA WYBÓR WYKONAWCY PRAC KONSERWATORSKICH PRZY NAGROBKU RODZINY MOENKE NA CMENTARZU EWANGELICKIM PRZY UL. OGRODOWEJ 43 W ŁODZI

W związku z przyznaniem Parafii dotacji, ze środków budżetowych Miasta Łodzi z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Łodzi, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia, I etapu prac konserwatorskich przy nagrobku rodziny MOENKE kwatera F2/37 na naszym cmentarzu przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi.

Dla I etapu przewiduje się wykonanie następujących prac:

  • Konserwacja i rekonstrukcja więźby oraz wymiany pokrycia dachu na niekorodującą blachę
  • Wzmocnienie, oczyszczenie i zabezpieczenie detali architektonicznych, 2 krzyże i naczułek
  • Oczyszczenie fryzu kamiennego, uzupełnienie ubytków i spoin wraz z impregnacją strukturalną środkami wzmacniającymi i hydrofobizującymi
  • Oczyszczenie nagrobka wraz z uzupełnieniem ubytków , uczytelnienie liter inskrypcji i zabezpieczenie nagrobka przed niszczeniem (część zewnętrzna i wewnętrzna)
  • Demontaż schodów wraz ze wzmocnieniem oraz odtworzeniem brakujących fundamentów, ponowny montaż schodów, wraz z ich oczyszczeniem, uzupełnieniem ubytków i spoin oraz impregnacją strukturalną środkami hydrofobizującymi
  • Wzmocnienie otoczenia wokół schodów geokratami, wyprofilowanie i darniowanie terenu
  • Uporządkowanie terenu wokół nagrobka
  • Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla I etapu.

Termin składania oferty upływa w dniu 20 czerwca 2012 r. do godz. 12.00.

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą mailową do Beaty Hejman-Soczyńskiej na adres: beatahs@mateusz.org.pl

Termin związania ofertą 3 miesiące.