1/2013 – OGŁOSZENIE NA WYBÓR WYKONAWCY PRAC KONSERWATORSKICH PRZY NAGROBKU RODZINY MOENKE NA CMENTARZU EWANGELICKIM PRZY UL. OGRODOWEJ 43 W ŁODZI

W związku z przyznaniem Parafii dotacji, ze środków budżetowych Miasta Łodzi z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Łodzi, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia, II etapu prac konserwatorskich przy nagrobku rodziny MOENKE kwatera F2/37 na naszym cmentarzu przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi.

Dla II etapu przewiduje się wykonanie następujących prac:

  • Strop – prace renowacji no konserwatorskie przy płytach metalowych oraz elementach drewnianych nagrobka
  • Konserwacja i rekonstrukcja kolumn nagrobka
  • Uporządkowanie terenu wokół nagrobka po przeprowadzonych pracach
  • Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla II etapu.

Koszt prac konserwatorskich powinien zawierać cenę: materiałów, narzędzi, koszty ustawienia i użytkowania rusztowań a także podatek i zysk w odniesieniu do 1 dm2 powierzchni obiektu zabytkowego i uwzględniać rodzaj i ilość przeprowadzonych zabiegów konserwatorskich ujętych w programie prac konserwatorskich Termin składania oferty upływa w dniu 23 lipca 2013 r. do godz. 12.00.

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą mailową do Beaty Hejman-Soczyńskiej na adres: beatahs@mateusz.org.pl Termin związania ofertą 3 miesiące.