2/2014 – OGŁOSZENIE NA WYBÓR WYKONAWCY PRAC KONSERWATORSKICH PRZY NAGROBKU RODZINY MOENKE III ETAP PRAC NA CMENTARZU EWANGELICKIM PRZY UL. OGRODOWEJ 43 W ŁODZI

W związku z przyznaniem Parafii dotacji, ze środków budżetowych Miasta Łodzi z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restouratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Łodzi, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia, III etapu prac konserwatorskich przy nagrobku rodziny Moenke kwatera F2/ 37 na naszym cmentarzu przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi.

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą mailową do Beaty Hejman-Soczyńskiej, Inspektora ds. Remontów i Inwestycji na adres: beatahs@mateusz.org.pl

Termin związania ofertą 3 miesiące.