3/2015 – (UNIEWAŻNIONE) ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PROGRAMÓW PRAC KONSERWATORSKICH, KOSZTORYSÓW PRAC KONSERWATORSKICH ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU PRAC KONSERWATORSKICH WYPOSAŻENIA W ZABYTKI RUCHOME I WYSTRÓJ WNĘTRZA KOŚCIOŁA ŚW. MATEUSZA UL. PIOTRKOWSKA 279/283

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą mailową do Beaty Hejman-Soczyńskiej, Inspektora ds. Remontów i Inwestycji na adres: beatahs@mateusz.org.pl, tel. 513100698.