Wizyta Prymas Szwecji

Modlitwa jest czymś, co zawsze się dzieje wokół nas, tkwi we wnętrzu każdego człowieka. Może być wprawdzie zapomniana lub ukryta, ale zawsze jest obecna jako ludzka zdolność – mówiła podczas kazania w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza w Łodzi arcybiskup Uppsali Antje Jackelen.

Prymas Szwecji przybyła do Polski na interdyscyplinarną Europejską Konferencję Teologów i Naukowców, która odbywała się w łódzkim Wyższym Seminarium Duchownym. 30 kwietnia uczestniczyła w ekumenicznych nieszporach w rzymskokatolickiej archikatedrze w Łodzi, a w Niedzielę Rogate wygłosiła kazanie w kościele św. Mateusza.

Podczas kazania prymas Szwecji wskazała na konieczność modlitwy, także wtedy, kiedy nie czujemy się na siłach by się modlić, ale także wtedy, gdy włączamy się w modlitwę zboru i nie rozumiemy znaczenia wszystkich słów, także tych dobrze znanych.

Nie należy zwlekać ze zmawianiem Modlitwy Pańskiej czy Wyznania Wiary do momentu, kiedy zrozumiemy każde słowo, gdyż uczestniczenie w modlitwie, wspólne jej mówienie, pozwala na stopniowe zrozumienie słów, którymi się modlimy. A zatem spokojnie się módlmy i śpiewajmy, nawet jeśli pewność wiary Lutra nie jest dla nas tak oczywista.

Zbór powitał proboszcz Parafii ks. Michał Makula, przypominając o wieloletnich kontaktach łódzkich luteranów ze szwedzkimi współwyznawcami. W nabożeństwie wziął również udział Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec oraz ks. Jan Cieślar, biskup diecezji warszawskiej, który poprowadził spowiedź i liturgię komunijną, a także ks. Joel Ingmarsson, kapelan ksiądz arcybiskup. Słowa Ustanowienia Sakramentu Ołtarza wypowiedzieli wspólnie abp Jackelen oraz bp Samiec. Błogosławieństwa końcowego udzielił bp Jerzy Samiec.

za: Luter.2017