Reformacyjna uchwała Rady Miejskiej w Łodzi

Wierni wyznań protestanckich odegrali znaczącą rolę w budowie i rozwoju naszego miasta i bez ich obecności obraz naszego miasta byłby niepełny. Ich dziełem są nie tylko świątynie, ale także szkoły, szpitale, zakłady dobroczynne, a także kamienice i fabryk – głosi tekst uchwały jednomyślnie przyjętej 19 października 2016 r. przez Radę Miejską w Łodzi z okazji 500 lat Reformacji.

Uchwała przypomina o wystąpieniu ks. dr. Marcina Lutra oraz o konsekwencjach Reformacji i wpływie ewangelików na historię miasta.

Rada Miejska stwierdza, że obraz Łodzi byłby niepełny bez wkładu wiernych wyznań protestanckich, przypominając szczególnie zasługi fabrykantów wyznania ewangelickiego. – Ich dziełem są nie tylko świątynie, ale także szkoły, szpitale, zakłady dobroczynne, a także kamienice i fabryki. Łódzcy protestanci wielokrotnie swoimi czynami dawali wyraz przywiązaniu do Sprawy Polskiej i Państwa Polskiego.

Mając świadomość, że liczba łódzkich ewangelików jest dziś niewielka, Rada z uznaniem mówi o ich istotnej roli w życiu miasta i wyraża szacunek wobec wszystkich mieszkańców miasta, należących do wyznań protestanckich.

Projektodawcami uchwały są radni Rady Miejskiej z różnych środowisk politycznych.

Uchwała Rady Miejskiej Łodzi jest nie tylko uznaniem dla wkładu ewangelików w historię i rozwój miasta, ale również świadectwem naszej ewangelickiej obecności dziś, wzorowej współpracy z władzami miasta na rzecz wszystkich mieszkańców Łodzi – powiedział ks. Michał Makula, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi. Wraz z radą parafialną cieszę się, że istnieje silna świadomość historyczna łodzian uwzględniająca ogromny wkład ewangelików w budowanie naszego miasta. 500 lat Reformacji to okazja do przypomnienia tego, co było, jest i do czego wciąż jesteśmy powołani – dodał ks. Makula.

Ks. Makula przedstawił Radzie Miejskiej plan obchodów 500 lat Reformacji w Łodzi.

za: Luter.2017