Nowe logo

W trakcie mijającego roku wiele osób zwracało uwagę na potrzebę zmian na parafialnej stronie internetowej. Głosy takie pojawiły się również na Zgromadzeniu Parafialnym przy okazji dyskusji nad upamiętnieniem 500 lat Reformacji. Prowadzone wówczas w łonie Rady Parafialnej rozmowy doprowadziły do podjęcia decyzji o kompleksowej zmianie identyfikacji wizualnej. Tak wyjątkowe wydarzenia jak Rok Reformacji jest chyba bowiem najlepszym momentem na podjęcie tego wysiłku.

Do rozpoczętej kilka miesięcy temu współpracy nad nowym systemem identyfikacji zaprosiliśmy Jana Michałowskiego – ewangelika reformowanego, autora wielu projektów identyfikacji wizualnych w tym loga obchodów 500 lat Reformacji w Polsce i stron internetowych m.in. http://luter2017.pl, http://historia.luter2017.pl. Pierwszy etap obejmował zaprojektowanie nowego parafialnego znaku graficznego. Po co? Znak graficzny ma w ciągu kilku sekund zakomunikować kim jesteśmy i czym charakteryzuje się nasza społeczność. Stąd w znaku – który jest prezentowany na łamach Informatora nawiązujemy do protestanckiej prostoty – znak zarówno w formie jak i kolorystyce jest bardzo oszczędny, występuje jedynie w wersji achromatycznej (czarno-białej). Za najbardziej korespondujący z przyjętymi wytycznymi uznano znak nawiązujący do bryły kościoła, który kojarzony jest przez mieszkańców Łodzi z kościołem luterańskim. Nieprzypadkowo zaprojektowany został tak jak przedstawiany był na historycznych zdjęciach – po przekątnej z ujęciem kawałka fasady i ściany bocznej, w ten sposób nowoczesność spotyka się z tradycją. Wyraźnie współczesny krój pisma użyty w logotypie ma z kolei łączyć prawie stuletnią parafię św. Mateusza w Łodzi ze współczesną skromną typografią, wyraźnie wychodzącą ku przyszłości. Znaki typografii występować będą w pozostałych elementach identyfikacji – wizytówkach, papierach firmowych, kopertach, pieczęciach parafialnych etc., które z biegiem kolejnych tygodni będziemy prezentować, a następnie użytkować jako Parafia.

Obecnie trwają ostatnie prace nad nową stroną internetową w wersjach na ekrany komputerów, tabletów i smartfonów, którą znajdziecie Państwo pod nowym adresem lodz.luteranie.pl. W przeciągu najbliższych dni będziemy wygaszać stronę internetową pod dotychczasowym adresem mateusz.org.pl. On sam jednak nie zniknie, będzie bowiem kierował do już nowego adresu. Nowa strona podobnie jak logo została zaprojektowana w oszczędnej formie i kolorystyce, jednocześnie bogata w treści, tak aby w jak najszerszy sposób informować o dziedzictwie łódzkich luteranów, jak i współczesnym życiu naszej społeczności. Będzie tam można odnaleźć nowe kanały komunikacyjne za pomocą których Parafia będzie mogła komunikować się ze wszystkimi parafiami, jak i osobami z zewnątrz.

Przy tak dużej zmianie, która czeka Parafię w tym procesie na pewno mogą wkraść się usterki wynikające z niedopatrzenia. W związku z tym będziemy wdzięczni za każdy głos i opinię w stosunku do efektów tych prac. Wszystkie podejmowane działania mają bowiem przynieść pozytywny efekt, w postaci lepszej rozpoznawalności naszej społeczności wśród mieszkańców miasta przy jednoczesnym zachowaniu naszej dotychczasowej tożsamości.

 

Rada Parafialna