Synod Diecezji

Pierwsza sesja Synodu Diecezji Warszawskiej w kadencji 2017-2022 miała miejsce 4 marca br. w Pabianicach. Inauguracyjne posiedzenie nowo wybranego Synodu rozpoczęto nabożeństwem Sakramentu Ołtarza, które wspólnie poprowadzili ks. bp Jan Cieślar, zgierski proboszcz ks. Marcin Undas oraz ks. Janusz Staszczak, Radca Konsystorza.

 

Parafię św. Mateusza w obecnej kadencji reprezentuje proboszcz oraz pięcioro delegatów wybranych przez Zgromadzenie Parafialne. W trakcie obrad dokonano wyboru świeckiego Kuratora Diecezji którym ponownie został Karol Werner. Z kolei wśród trzech wybranych przedstawicieli Diecezji do Synodu Kościoła znalazł się prof. Jarosław Płuciennik.

 

Wybór ten oznacza że w stanowiącym najwyższą władzę Synodzie Kościoła, znajdzie się trzech przedstawicieli naszej Parafii; obok wybranego Jarosława Płuciennika będzie to proboszcz ks. Michał Makula, wybrany wcześniej jako delegat na Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych oraz Karol Werner, z urzędu jako Kurator Diecezji.


 

Synod Diecezjalny jest najwyższą władzą Diecezji. W jego skład wchodzą wszyscy czynni duchowni Diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej Parafii. Zadaniem Synodu jest dbanie o współpracę między Parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego wspólnoty diecezjalnej a także wybory do gremiów zarządzających Diecezją oraz przedstawicieli do Synodu Kościoła. Organem wykonawczym Synodu jest czteroosobowa Rada Diecezjalna, w której skład wchodzi Biskup Diecezjalny oraz świecki Kurator Diecezjalny, a także Radca duchowny i Radca świecki.

Pliki do pobrania