Ekumeniczny numer Łódzkich Studiów Teologicznych

W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 500 lat Reformacji ma miejsce wiele inicjatyw ekumenicznych. Jedną z nich jest bez wątpienia oddany właśnie do rąk czytelników najnowszy tom Łódzkich Studiów Teologicznych, czasopisma naukowego wydawanego przez łódzkie Wyższe Seminarium Duchowne od 1992 r.

 

Numer ten jest w pełni poświęcony zagadnieniom dialogu międzywyznaniowego, a w szczególności relacją katolicko-luterańskim. Szeroka tematyka podjęta przez autorów oraz różne ujęcia badawcze, niekiedy też różne perspektywy konfesyjne w interesujący sposób wprowadzają w komentowane zjawiska. Obok zagadnień o charakterze globalnym wśród artykułów można odnaleźć również studia przypadków oraz te związane z historią lokalną. Wśród nich znalazł się m.in. artykuł poświęcony dziejom łódzkich parafii ewangelicko-augsburskich w XIX i na początku XX w.

 

Numer do przeczytaniatutaj.