Przedstawiciel Parafii we władzach Synodu Kościoła

W dniach 22-23 kwietnia br. miała miejsce pierwsza sesja XIV kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Inauguracyjne posiedzenie odbywało się w Centrum Luterańskim w Warszawie.

 

Wśród osób zasiadających w tym najwyższym zgromadzeniu kościelnym znajduje się obecnie trzech przedstawicieli naszej Parafii: proboszcz ks. Michał Makula, wybrany jako delegat na Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych, Karol Werner, z urzędu jako Kurator Diecezji Warszawskiej oraz prof. Jarosław Płuciennik, wybrany reprezentantem przez Synod diecezjalny.

 

W czasie pierwszej sesji dokonano m.in. wyborów nowych władz synodalnych do których wszedł prof. Jarosław Płuciennik, wybrany na świeckiego radcę Rady Synodalnej.

 

Rada Synodalna kieruje pracami Synodu Kościoła, stanowiąc jego prezydium, a w czasie pomiędzy obradami Synodu Kościoła reprezentuje Synod. W skład Rady Synodalnej wchodzą:  Prezes Synodu Kościoła (duchowny albo świecki), dwaj Radcy duchowni oraz dwaj Radcy świeccy.

foto. Beata Michałek; bik.luteranie.pl