Łódzkie obchody Jubileuszu Reformacji

W dniach 21-24 2017 r. maja Diecezja Warszawska świętowała Jubileusz 500 lat Reformacji. Obchody organizowane były wspólnie z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w Polsce oraz Uniwersytetem Łódzkim i Akademią Muzyczną w Łodzi.

 

Szeroka współpraca przy organizacji tego wydarzenia pozwoliła nadać mu ekumeniczny charakter, który cechuje region łódzki, jak również podkreślić znaczenie Reformacji dla kultury i nauki.

Pierwszym punktem obchodów było uroczyste nabożeństwo reformacyjne. W murach łódzkiego kościoła św. Mateusza zgromadzili się wierni z okolicznych parafii luterańskich i reformowanych oraz zaproszeni goście. Swoje pozdrowienia zebranym przekazał Administrator Archidiecezji Łódzkiej Kościoła Rzymskokatolickiego, Wojewoda Łódzki oraz prezydenci miast: Łodzi i Pabianic. Ekumenicznego znaczenia nabożeństwu nadała obecność Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Węgier – ks. Istvana Szabó, który wygłosił tego dnia kazanie. Po nabożeństwie wszyscy zebrani zaproszeni zostali na piknik reformacyjny w parafialnym ogrodzie.

Niedzielne nabożeństwo było również formą wprowadzenia do konferencji naukowej „Kultura Reformacji i reformowanie w kulturze” organizowanej wspólnie przez Uniwersytet Łódzki i łódzką Akademię Muzyczną. Zaproszeni goście podejmowali temat Reformacji jako fenomenu kulturowego i społecznego. Szczególnym punktem konferencji był wykład prof. Rity Süssmuth zatytułowany „Tolerancja w Europie”.

Ostatnim punktem obchodów, a jednocześnie zakończeniem konferencji, był koncert Akademii Muzycznej w łódzkim kościele św. Mateusza. Obok więc akademickiej dysputy na temat wpływu Reformacji na kulturę, zgromadzeni mogli również usłyszeć jej przejawy w dziełach Jana Sebastiana Bacha czy Dietericha Buxtehudego.

Do Komitetu Honorowego obchodów weszli Wojewoda i Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Biskupi Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Rzymskokatolickiego oraz Rektorzy Wyższych Uczelni.

Majowe wydarzenia w regionie łódzkim są jedynie częścią obchodów planowanych w Diecezji Warszawskiej. Przed nami jeszcze uroczystości centralne na warszawskim Zamku Królewskim, w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Centrum Luterańskim i warszawskich parafiach oraz konferencja naukowa w Lublinie organizowana w dniach 29-31 października we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i władzami samorządowymi miasta i województwa.

xPM

   za: luteranie.pl