Konfirmacja

W niedziele 28.05.2017 odbyła się Konfirmacja. Dziewięcioro konfirmantów złożyło ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi.

Słowo konfirmacja pochodzi z łaciny i oznacza „umocnienie” oraz „utwierdzenie”. Odnosi się do umocnienia w wierze w czasie nauki konfirmacyjnej oraz utwierdzenia przymierza z Bogiem, przypominając zbawcze znaczenie Chrztu Świętego, prowadzi młodych ludzi ku społecz­ności Stołu Pańskiego oraz ku wspólnocie życia w Kościele.

W swoim praktycznym wymiarze konfirmacja polega na publicznym wyznaniu wiary i złożeniu ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem.