Śladami Reformacji na Ziemi Łódzkiej

W 2017 roku mija 500 lat od momentu, gdy ks. Marcin Luter przybił 95 tez do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze. Wydarzenie to zmieniło bieg historii, zapoczątkowując okres Reformacji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w inicjatywie przedstawionej przez Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Łódzkiej ZHP który zaprasza wszystkie gromady oraz drużyny do poznania śladów wspólnot ewangelickich na Ziemi Łódzkiej.

Z propozycją programową można się zapoznać na stronie CBP ZHP.