Nowe wydawnictwa UŁ

“Psalmy polskie czasu reformy. Tetrapla łódzka na 500 lat Reformacji” oraz “Marcin Luter. Prorok i buntownik” to dwie pozycje książkowe przygotowane z okazji 500-lecia Reformacji przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

“Psalmy polskie czasu reformy. Tetrapla łódzka na 500 lat Reformacji” to unikatowe wydanie pamiątkowe czterech polskich tłumaczeń psalmów w formie tetrapli, to znaczy, że na jednej stronicy wydrukowane są cztery wersje psalmów: parafrazy poetyckiej Jana Kochanowskiego (1579) i trzech tłumaczeń: Biblii brzeskiej (1563), psalmów Wujka (1594) oraz Biblii gdańskiej (1632).

“Marcin Luter. Prorok i buntownik” to bogato udokumentowana biografia reformatora, którego osoba przedstawiona została w szerokim kontekście jego działalności. Spotkanie z bohaterem zdemitologizowanym, nie z symbolem, lecz żywym człowiekiem. Autor Lyndal Roper, w opinii ks. prof. dr hab. Marcina Hintza, “proponuje interpretację życia Lutra odbiegającą w znacznym stopniu od dotychczas znanych, w wielu miejscach kontrowersyjną. To ważny, oryginalny głos w debacie nad początkami Reformacji, a szerzej – nad europejską nowożytnością”.

Serdecznie zachęcamy do zakupu i lektury!