Dzień Uchodźcy

W związku z obchodzonym 20 czerwca Światowym Dniem Uchodźcy ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, publikujemy oświadczenie Konsystorza i Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

 

Oświadczenie Konsystorza i Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

w Światowym Dniu Uchodźcy

 

Bo byłem głodny, i daliście mi jeść; byłem spragniony, i daliście mi pić;
przybyszem byłem, a przygarnęliście mnie” (Mt 25, 35)

20 czerwca społeczność międzynarodowa obchodzi Światowy Dzień Uchodźcy. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku w celu upamiętnienia odwagi i siły uchodźców na całym świecie.

Konsystorz i Rada Synodalna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ze zrozumieniem, świadomością złożoności problematyki oraz kierując się poczuciem odpowiedzialności i miłości do człowieka w każdej jego sytuacji życiowej, przyłącza się do prowadzonych tego dnia akcji i zachęca Polaków do pamięci, modlitwy, materialnej pomocy oraz aktywnej współpracy na rzecz zrozumienia i rozwiązania problemów ludzi uciekających przed prześladowaniami, wojną i przemocą.

Na znak solidarności z uchodźcami i w celu uświadomienie problemów z jakimi się borykają, na budynku Centrum Luterańskiego w Warszawie zawisła flaga uchodźcy, zaprojektowana przez artystkę syryjskiego pochodzenia, Yarę Said, metaforycznie odnosząca się do kamizelki ratunkowej. Akcja ta organizowana jest we współpracy z Teatrem Powszechnym w Warszawie:

http://www.powszechny.com/aktualnosci/flaga-na-dzien-uchodzcy-teatr-powszechny-w-warszawie-zaprasza-do-wspoludzialu-w-akcji.html

Mieszkańców Warszawy zachęcamy do udziału w międzynarodowym pikniku na łące Leśmiana organizowanym w dniu 23 czerwca 2018 r. przez pracowników i wolontariuszy Fundacji Ocalenie i pracowników Muzeum Polin:

http://www.polin.pl/pl/wydarzenie/swiatowy-dzien-uchodzcy-miedzykulturowy-piknik-na-lace-lesmiana

Parafie, Diecezje i jednostki i podmioty współpracujące zachęcamy do przeprowadzenia warsztatów organizowanych przez Fundację Ocalenie we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP wprowadzających w tematykę zagadnień dotyczących uchodźców i możliwych form pomocy:

https://www.luteranie.pl/nowosci/przekraczajac_granice_zrozumiec_uchodzcow,5446.html

Chętnych do zgłębienia tematu zapraszamy też na Tydzień Ewangelizacyjny organizowany w dniach od 30 czerwca do 8 lipca 2018 r. w Dzięgielowie, gdzie będzie można usłyszeć głos uchodźców z Afryki i Azji, dowiedzieć się o akcjach pomocowych organizowanych przez instytucje kościelne oraz zastanowić się nad tym, jak samemu można się zaangażować:

https://cme.org.pl/content/uploads/2018/04/Program_TED_2018_.pdf

Wszystkich dobrej woli, chętnych do finansowego wsparcia zachęcamy do przekazywania ofiar pieniężnych na projekty pomocowe uchodźcom, w tym te organizowane przez Światową Federację Luterańską https://www.lutheranworld.org/content/support-refugees i Diakonię Polską: Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21, Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa, numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 z dopiskiem „Uchodźcy”

bp Jerzy Samiec                 ks. dr Adam Malina
Prezes Konsystorza           Prezes Synodu