WEEKEND FORMACJI EKUMENICZNEJ

DUCH ŚWIĘTY – DUCH POJEDNANEJ RÓŻNORODNOŚCI

24-26 maja 2019, Łódź

Wspólnota Chemin Neuf, we współpracy z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji KEP
i Polską Radą Ekumeniczną, zaprasza do Łodzi na weekend formacji ekumenicznej w dn. 24-26 maja 2019.

Opierając się na przekonaniu, że, jak mówi List do Efezjan: „przez Jezusa w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca” (Ef 2,18), chcemy wspólnie uczyć się rozpoznawać Ducha Świętego jako Ducha pojednanej różnorodności. Chcemy zastanawiać się, jak Duch Święty, pośród różnorodności naszych Kościołów, tworzy widzialną jedność Ciała Chrystusowego. Będą to dni wypełnione intelektualnymi poszukiwaniami (konferencje, panele, dyskusje), doświadczeniami duchowymi (wspólna modlitwa liturgiczna i spontaniczna, czas
na modlitwę w ciszy, świadectwa) i czasem braterskim. Wierzymy, że już teraz, w relacjach między chrześcijanami, którzy nie są jeszcze w pełnej jedności, możemy coraz lepiej rozpoznawać działanie Ducha Świętego. Lęk przed innymi, często różnymi od nas,
oraz nieznajomość Ducha Świętego, sprzyja budowaniu murów. Wzajemne poznanie się
oraz wspólne słuchanie tego, co mówi Duch do Kościoła, pozwala z kolei na lepsze rozeznanie  i podjęcie dobrych kroków ku jedności według Bożej woli.

 

INFORMACJE OGÓLNE

– rozpoczęcie weekendu – konferencja ks. abpa Grzegorza RYSIA, Kościół Ewangelicko-Reformowany (ul. Radwańska 37), godz. 19,

– sobotni i niedzielny program rozpocznie się o godz. 8.30 – Kościół Ewangelicko-Reformowany (ul. Radwańska 37),

– sobotni program popołudniowy i wieczór uwielbienia – Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego (ul. Stefana Żeromskiego 115),

– niedzielne celebracje liturgiczne: Liturgia Słowa – Kościół Ewangelicko-Reformowany, godz. 10.30; Eucharystia kończąca weekend w katedrze katolickiej (ul. ks. ul. Piotrkowska 265), pod przewodnictwem arcybiskupa Grzegorza RYSIA, z homilią biskupa Kościoła Reformowanego Marka IZDEBSKIEGO, godz. 15,

– posiłki (sobotni obiad i kolacja oraz niedzielny obiad) – Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego (ul. Stefana Żeromskiego 115).

– cena: 95 – 130 zł (koszt udziału i wyżywienie oprócz śniadań). Noclegi trzeba sobie zorganizować we własnym zakresie, ale podamy na stronie internetowej listę hoteli w
pobliżu.

Program ramowy dostępny w osobnym dokumencie, oraz na stronie www.ekumenizm-chemin-neuf.pl

 

PRELEGENCI I GOŚCIE

Wśród prelegentów sesji znajdą się wykładowcy z różnych uczelni, duchowni
i świeccy różnych wyznań. Korzystamy z gościnności pasterza Kościoła Rzymskokatolickiego w Łodzi, ks. arcybiskupa metropolity Grzegorza RYSIA oraz pasterzy Kościołów zrzeszonych w Łódzkim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej na czele z jego przewodniczącym ks. Semkiem KOROZĄ.

Szczególnym gościem weekendu będzie dr Jean-Daniel PLÜSS, ze Szwajcarii, pastor
z Kościoła Zielonoświątkowego, Prezydent Fundacji Światowego Forum Chrześcijańskiego oraz członek European Pentecostal Charismatic Research Association.

 

Lista pozostałych potwierdzonych gości:

• bp Andrzej BAJEŃSKI – Kościół Chrystusowy

• ks. bp Marek IZDEBSKI – Kościół Ewangelicko-Reformowany

• dr Piotr KARAŚ – WSTS, Kościół Zielonoświątkowy

• dr hab. Marek KITA – UPJPII, Wspólnota Chemin Neuf, Kościół Rzymskokatolicki

• ks. dr Andrzej KUŹMA – ChAT, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
• ks. Michał MAKULA – Kościół Ewangelicko-Augsburski

• ks. dr hab. Sławomir PAWŁOWSKI SAC – Kościół Rzymskokatolicki

• ks. prof. dr hab. Andrzej PERZYŃSKI – UKSW, Kościół Rzymskokatolicki

• o. dr Adam STROJNY – Wspólnota Chemin Neuf, Kościół Rzymskokatolicki

• pastor Leszek WAKUŁA – Kościół Chrześcijan Baptystów

• dr hab. Kalina WOJCIECHOWSKA – ChAT, Kościół Ewangelicko-Augsburski

 

PARTNERZY

Partnerzy naszej sesji to wspólnoty i stowarzyszenia, które niosą to samo pragnienie szukania jedności w otwarciu na to, co Duch Święty czyni pośród innych chrześcijan: Warszawa 24/7, Głos na Pustyni, En Christo, Chefsiba i Apostolski Ruch Wiary.

Cieszymy się patronatem katolickich i ekumenicznych mediów: Gościa Niedzielnego
i Więzi oraz portali internetowych Deon.pl , profeto.pl i ekumenizm.pl .

 

KONTAKT I ZAPISY

Więcej informacji i zapisy na: www.ekumenizm.chemin-neuf.pl

Sekretariat Wspólnoty Chemin Neuf – tel. +48/696 00 22 33 https://lodz.luteranie.pl/wp-content/uploads/2019/05/PROGRAM.pdf