KOMUNIKAT RADY PARAFIALNEJ

Szanowni Parafianie! Siostry i Bracia!
Rada Parafialna podjęła bardzo trudną decyzję o nie otwieraniu kościoła w najbliższym czasie. Zasięgnęliśmy opinii osób, które mają bezpośredni kontakt z pandemią, a więc z środowiskiem medycznym i postanowiliśmy, w duchu odpowiedzialności za tych, którzy są najbardziej narażeni w obecnej sytuacji, na pozostawienie dotychczasowych form aktywności duszpasterskich z wykorzystaniem Internetu. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest gorsza niż w momencie gdy były podejmowane decyzje o obostrzeniach, w tym ograniczenia co do uczestnictwa w nabożeństwach. Mimo, że udało się nie dopuścić do lawinowego wzrostu zachorowań, to jesteśmy wciąż na krzywej wznoszącej jeśli chodzi o ilość nowych przypadków COVID 19. Niestety nie udało się w całym Kościele, wprowadzić jednakowych rozwiązań. Decyzję o rozpoczęciu nabożeństw władze Kościoła pozostawiły w gestii Rad Parafialnych i Proboszczów każdej parafii. O ile w przestrzeni naszej świątyni wprowadziliśmy już rozwiązania, które mogłyby ograniczyć do minimum możliwość zarażenia, to pozostaje jeszcze kwestia dojazdu do kościoła, dla większości naszych parafian środkami komunikacji miejskiej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wykluczyć wszystkich czynników ryzyka, ale naszym zadaniem w obecnej sytuacji jest to, by ograniczyć to ryzyko do absolutnego minimum.
Będziemy dalej rozwijać nasze transmisje internetowe. Już w najbliższym czasie, o ile w hurtowniach pojawi się odpowiedni sprzęt, polepszymy jakość obrazu i dźwięku naszych relacji. Poprzez internet odbywają się spotkania Rady Parafialnej, Spotkania z Pismem Św., Spotkania dla zainteresowanych protestantyzmem, Spotkania Młodzieży, próby chóru. Gdy ks. prob. Michał Makula wróci do zdrowia, odbywać się będą w ten sposób dalej lekcje religii.
Opieka duszpasterska jest cały czas zapewniona. We wszelkich sprawach prosimy o telefon, mail, jak i kontakt poprzez media społecznościowe.
Życzymy wszystkim wiele Bożego błogosławieństwa, nadziei, sił i zdrowia, by z Bożą pomocą udało nam się jak najszybciej spotkać znowu w naszym kościele.
W imieniu Rady Parafialnej
Ks. prob. Michał Makula

 

Pliki do pobrania