NABOŻEŃSTWO, 6.01.2021

 

Hasło biblijne: Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. 1 List Jana 2,8

Zapraszamy na nabożeństwo w Święto Epifanii, środa 6.01.2021 o godz. 16.00

 

Nabożeństwo w Kościele oraz transmisja na kanale YouTube/LuteraniewŁodzi

https://www.youtube.com/watch?v=BrMpPgBZb_c