NABOŻEŃSTWA W WIELKI PIĄTEK, 2.04.2021

 

Hasło biblijne: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Ew. Jana 3,16).

 

Zapraszamy na nabożeństwa ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską w Wielki Piątek (02.04.2021) o godz. 10:00 (bez transmisji on-line) oraz o 17:00.

 

Transmisja internetowa na kanale YouTube/LuteraniewŁodzi

 

Rozważcie, czy w obecnej sytuacji przyjście do kościoła jest wskazane. Według aktualnych obostrzeń, w naszym kościele uczestniczyć może w nabożeństwach 52 osób. Jednocześnie przypominamy i prosimy o dostosowaniu się do obecnie obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Pliki do pobrania