Niedziela z muzyką

Koncert z cyklu “Niedziela z muzyką u św. Mateusza”

wstęp wolny

Wykonawcą będzie:

  • Radosław Marzec (Bydgoszcz) – organy

Prowadzenie koncertu:

  • Janusz Jansyt

Program koncertu:

  • Marcel Dupré (1886-1971) – Trois Hymnes Op. 58: Matines, Vesper, Laudes
  • Franz Liszt (1811-1886) – Saint Francois de Paule marchant sur les flots, (trans. L. Rogg)
  • Maurice Duruflé (1902-1986) – Suite Op. 5: Prélude, Sicilienne, Toccata

 

Radosław Marzec

urodził się w Białymstoku w 1971 r. \r\nStudiował w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie organów prof. Piotra Grajtera, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem.\r\nSwoje umiejętności doskonalił w Konserwatorium Muzycznym w Strasbourgu (Francja) w klasie organów prof. André Stricker w ramach studiów podyplomowych zwieńczonych uzyskaniem „Diplôme de Specialisation d’orgue”. \r\nW latach 1995-1996 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia i sukcesy artystyczne.\r\nBrał czynny udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich organistów jak Marie-Claire Alain, Guy Bovet, Ferdinand Klinda, Herbert Wulf.\r\nBył stypendystą kursu mistrzowskiego prowadzonego przez Jean Guillou w Zürichu oraz Letniej Międzynarodowej Akademii Organowej w Saint Bertrand de Comminges prowadzonej przez Michael Chapuis i André Stricker.\r\nW 1994 został laureatem Nagrody Głównej na Konkursie Organowym w Rumii, a w roku 1999 finalistą Międzynarodo-wego Konkursu Organowego im. M. Tariverdieva w Kalinin- gradzie, gdzie otrzymał nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworów obowiązkowych.\r\nW roku 2005 lubelskie wydawnictwo Polihymnia wydało jego książkę pod tytułem „Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych”.\r\nW 2006 roku dokonał premierowej rejestracji na płycie, muzyki organowej Adama z Wągrowca. \r\nObecnie jest doktorem habilitowanym, pracującym na stanowisku adiunkta w klasie organów Wydziału Instru- mentalnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Występuje z recitalami w kraju i za granicą.