Niedziela z Muzyką

Koncert „Niedziela z muzyką u św. Mateusza”

(wstęp wolny)

4 czerwca 2017 r.

 

Witold Zaborny

organy

 

Program koncertu

Nicolaus Bruhns (1665-1697)

–  Preludium e-moll  (wielkie)

Johann Gottfried Müthel (1728-1788)

– Fantasie g-moll

Georg Böhm (1661-1733)

– Opracowanie chorałowe Vater unser im Himmelreich

Louis Vierne (1870-1937)

Cathédrale z cyklu 24 Piéces de Fantasie op. 55

Cesar Franck (1822-1890)

– Chorał E- dur

Percy E. Fletcher (1879-1932)

Festival Toccata

 

Organizator koncertu:

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi

 

Witold Zaborny

Studiował w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem w 1993 r.). W jego rozwoju muzycznym znaczącą rolę odegrała także praca pod kierunkiem prof. Herberta Tachezi, prof. Luigi Ferdinando Tagliavini, prof. Ulrika Spang-Hannsena, prof. Guy Boveta, a także prof. Marka Toporowskiego. Swoje umiejętności doskonalił  aktywnie uczestnicząc w licznych  kursach interpretacji muzyki organowej, prowadzonych m. in.  przez: M. Claire-Alain, N. Danby, W. Zerera, J. C. Zehndera.

Jest laureatem konkursów organowych, m. in. w 1992 r.  III nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. W  ramach programu „Socrates” prowadził lekcje otwarte dla studentów Polytechnic, School of Music, Dance and Media w Oulu (Finlandia).

Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień wykonawczych muzyki XVI i XVII wieku, a także  muzyki najnowszej. Działalność artystyczna obejmuje recitale i koncerty kameralne. Istotne miejsce zajmuje realizacja partii basso continuo w różnych formacjach artystycznych. Współpracuje z  katowickimi orkiestrami  NOSPR i Filharmonii Śląskiej. Brał udział w znaczących festiwalach muzycznych w kraju i zagranicą(Austria, Włochy, Grecja, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Czechy i Finlandia). Posiada w swoim dorobku nagrania radiowe, telewizyjne i CD.

Uczestniczy także w życiu Kościoła pełniąc funkcję organisty liturgicznego. W tej sferze działalności istotnym faktem było towarzyszenie w czasie liturgii papieskiej, którą celebrował ówczesny Papież Jan Paweł, w czasie Dni Polskich w Rzymie w 2000 roku.
W ramach działalności popularyzującej muzykę organową jest organizatorem kilku cyklicznie odbywających się festiwali organowych na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jest inicjatorem i kierownikiem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Namysłowskie Letnie Koncerty Organowe.

W marcu 2011 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Zajmuje się  działalnością naukowo-dydaktyczną pracując w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadzi klasę organów, jak również zajęcia z basso continuo i kameralistyki. Pełni także funkcję Prodziekana Wydziału Wokalno-Instrumentalnego. Prowadzi również klasę organów w katowickim Liceum Muzycznym.

Pliki do pobrania