Niedziela z muzyką

Koncert z cyklu “Niedziela z muzyką u św. Mateusza”

wstęp wolny

Wykonawcy:

 • Patrycja Krzeszowska (sopran)
 • Eneasz Kubit (akordeon)

Prowadzenie koncertu:

 • Janusz Jansyt

W programie utwory:

 • Johann Christian Bach Aria koncertowa Midst silent shades – Vauxhall – song
 • Johann Sebastian Bach Sześć pieśni z Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach
 • Johann Sebastian Bach Aria sopranowa Blute nur z Pasji wg. św. Mateusza BWV 244
 • Giovanni Battista Pergolesi Aria Quoniam tu solus sanctus z Mszy F – dur
 • Antonio Vivaldi Aria Vultus tui vago splendori z oratorium Judyta triumfująca
 • Ole Schmidt Toccata nr 1 op. 24
 • Wiaczesław Siemionow Kaprys nr 2 – S.O.S
 • Igor Strawiński Tango
 • Piotr Czajkowski Pieśń Ja li w polie da nie trawuszka była… op. 47 nr 7 (sł. I. Surikow)
 • Myrosław Skoryk Trzy pieśni weselne
 • Borys Latoszyński Pieśń Oj pójdę ja do młyna
 • Borys Latoszyński Pieśń Żyto matuś, żyto
 • Sergiusz Rachmaninow Wokaliza op. 34 nr 14

 

Patrycja Krzeszowska

Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w wieku siedmiu lat. Przez sześć lat kształciła się w klasie akordeonu, a następnie kontynuowała naukę w klasie śpiewu solowego dr Olgi Popowicz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu. Szkołę tę ukończyła z wyróżnieniem w 2000 roku.W 2007 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie śpiewu solowego prof. Grażyny Krajewskiej – Ambroziak. Swoje umiejętności doskonaliła biorąc udział w licznych kursach interpretacji muzyki wokalnej pod kierunkiem doskonałych pedagogów i artystów, m. in.: prof. J. Artysza, prof. R. Karczykowskiego, prof. I. Kuszplera, prof. I. Kremling, prof. Ch. Elssnera.W roku akademickim 2006/2007 została stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Jest laureatką Nagrody Specjalnej na XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Muzyków im. Kurpińskiego w 2005 roku. W tym samym roku została finalistką VII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Polskiej im. E. Kossowskego w Warszawie.W kwietniu 2006 roku, zadebiutowała na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi partią Romildy z opery G. F. Haendla – „Xerxes”, wystawionej przez studentów Akademii Muzycznej.W listopadzie 2006 roku z powodzeniem zadebiutowała w Teatrze Wielkim w Łodzi partią Basi z opery „Krakowiacy i Górale”, która spotkała się z pozytywną opinią krytyków.Od września 2007 roku jest solistką Teatru Wielkiego.Dokonała nagrań dla Radia Rzeszów, Radia Łódź oraz Telewizji Lwowskiej. Współpracowała z takimi dyrygentami jak: T. Wojciechowski, T. Kozłowski, P. Wójtewicz, J. M. Zarzycki, A. Straszyński, J. Pawełczak, A. Wicherek oraz reżyserami: L. Adamik, A. Żarnecki, W. Walasik, M. Znaniecki, D. Kustosik.Od października 2007 roku jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Wokalistyki Akademii Muzycznej w Łodzi.

Eneasz Kubit

urodził się w 1983 r. Naukę gry na akordeonie rozpoczął w wieku 6 lat w Państwowym Ognisku Muzycznym w Przemyślu. Edukację kontynuował w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu, którą ukończył z wyróżnieniem w 2002 roku, w klasie akordeonu mgr Stanisława Kucaba i w klasie trąbki mgr Franciszka Lotycza.W 2007 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie akordeonu prof. Bogdana Dowlasza.Brał udział w kursach muzycznych prowadzonych przez znanych profesorów z całej Europy (J. Jurek, W. Siemionow, Mie Miki Schenck, A. Repnikow, J. Ganzer, M. Väyrynen).Wielokrotnie zdobywał czołowe nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych:

 • Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Klingenthal – Niemcy (I nagdoda – 1994)
 • Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Castelfidardo – Włochy (I nagroda – 1994, 1997)
 • Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe w Sanoku (I nagroda – 1994)
 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu (I nagroda – 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2004)
 • Laureat Konkursu Renault Młodych Talentów w Warszawie (1997)
 • Konkurs Muzyki Rozrywkowej “Konfrontacje – Częstochowa 2000” (I nagroda)
 • Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Pianello Val Tidone – Włochy (III nagroda – 1997, 1999)
 • Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowej im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach – Dziedzicach (I nagroda – 2004)
 • IX Międzynarodowy Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (III nagroda – 2005 – w duecie z Janem Skopowskim)
 • Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Popradzie – Słowacja (I nagroda – 2005)
 • Międzynarodowy Konkursie Akordeonowej im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach – Dziedzicach (I nagroda – 2006)
 • XI Międzynarodowy Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (wyróżnienie – 2007)
 • Międzynarodowy Konkursie Akordeonowy w Sarajewie (III nagroda 2006)
 • III Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Kijowie (wyróżnienie)

Był również stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (1994-1998 r.), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1997, 1998, 1999, 2005, 2006 r.), Prezesa Rady Ministrów (2001r), Prezydenta Miasta Przemyśla (1997 r. i 1999r.),Fundacji Kultury Polskiej (1997 r.) oraz laureatem Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska.Brał udział w różnorodnych koncertach, konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Niejednokrotnie uczestniczył w koncertach organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Krajowe Biuro Koncertowe, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Filharmonię Rzeszowską, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. W 2007 r. podczas Schiermonnikoog Music Festival (Holandia) prawykonał wraz z Janem Skopowskim utwór Hanny Kulenty – Preludium, Postludium i Psalm, który został nominowany do dziesiątki najlepszych kompozycji holenderskich 2007.Dokonał także wielu nagrań dla TVP, Programu II Polskiego Radia oraz rozgłośni lokalnych.Od października 2007 r. jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Bogdana Dowlasza.Eneasz Kubit koncertuje na włoskim instrumencie firmy Bugari Armando – model Bayan Selecta.