Niedziela z muzyką

Koncert organowy z cyklu “Niedziela z muzyką u św. Mateusza”

wstęp wolny

Jubileusz 20-lecia powstania Orkiestry “Polish Camerata”

Wykonawcy:

  • Orkiestra Kameralna “Polish Camerata”
  • Solista: Stanisław Firlej – wiolonczela
  • Dyrygent: Marek Głowacki

Prowadzenie koncertu:

  • Janusz Janyst

Program koncertu:

  • Georg Fr. Händel (1685-1759) – Concerto grosso D-dur op.6 nr 5
  • Joseph Haydn (1732-1809) – Koncert wiolonczelowy D-dur Hob.VIIb
  • Chorał:Franz Schubert (1797-1828) – V Symfonia B-dur R. 485

Patronat medialny:

  • Gazeta Wyborcza,
  • Radio Łódź,
  • Kalejdoskop

 

Orkiestra Kameralna “Polish Camerata”

Powstała w roku 1990 z inicjatywy wybitnego polskiego wiolonczelisty oraz pedagoga prof. Stanisława Firleja. Zespół składa się z absolwentów Akademii Muzycznej w Łodzi i kadry dydaktycznej tej uczelni. Wysoki poziom artystyczny zapewnił orkiestrze koncerty na prestiżowych festiwalach w kraju uczestnicząc także w kilku większych tournee w Hiszpanii, Niemczech i Francji. Zespół posiada w swym repertuarze dzieła muzyczne okresu baroku, klasycyzmu i romantyzmu, a także utwory muzyki współczesnej. Doskonali umiejętności w oparciu o wiedzę muzykologiczną – traktaty muzykologiczne i przekazy rękopiśmienne. Od roku 2001 orkiestrą kieruje Marek Głowacki.

Solista: Stanisław Firlej – wiolonczela

Naukę gry na fortepianie rozpoczął w piątym roku życia pod kierunkiem matki. W wieku lat dziesięciu pobierał lekcje gry na wiolonczeli u prof. T. Tułasiewicza, a później w Liceum Muzycznym w Poznaniu w klasie prof. Z. Wojciechowskiej. Studia odbywał w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie pod kierunkiem prof.prof. Galiny Kozołupowej i Natalii Gutman. Później ukończył jeszcze Letnią Akademię Muzyczną “Accademia Chigiana” w Sienie w klasie Andre Navarry. Stanisław Firlej zadebiutował w Sankt Petersburgu wykonując z orkiestrą Konserwatorium koncert wiolonczelowy B-dur L. Boccheriniego po uzyskaniu I nagrody za najlepsze wykonanie tego utworu na konkursie ogłoszonym przez uczelnię. Później otrzymał V nagrodę na Międzynarodowym Konkursie “Gaudeamus” w Rotterdamie w kategorii duetu z pianistką Anną Wesołowską – Firlej. Duet ten koncertował w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Holandii, a także na wielu znanych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą m.in. na Festiwalu im. George Sand w Nohant. W latach 1976-1984 Stanisław Firlej był koncertmistrzem i solistą Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod dyr. K. Teutscha. Z zespołem tym koncertował w wielu krajach świata w tym w Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Północnej i Południowej wykonując koncerty J. Haydna i L. Boccheriniego. Dokonał wielu nagrań płytowych muzyki wiolonczelowej jak: Sonata Arpeggione F. Schuberta z pianistą P. Badurą – Skodą, Utwory kameralne na wiolonczelę i fortepian F. Chopina oraz miniatury wiolonczelowe z pianistką A. Wesołowską-Firlej, a także wszystkie tria fortepianowe F.Schuberta z Rubinstein – Trio. Nagrywał także muzykę kameralną z takimi artystami jak J.Olejniczak, W.Brodski, B.Nowicki i B.Bryła. W sezonie artystycznym 2004-2005 prowadził klasę wiolonczeli w Keimyung University w Daegu w Korei Południowej. Stanisław Firlej jest także założycielem łódzkiej Orkiestry Kameralnej Polish Camerata, z którą odbył wiele tournees koncertowych m. in. w Hiszpanii, Francji i Holandii. Jest profesorem zwyczajnym i prowadzi klasy wiolonczeli w Akademiach Muzycznych w Łodzi i Wrocławiu.

Dyrygent: Marek Głowacki

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi (fortepian) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie (dyrygentura). Uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Dyrygenckich prowadzonych przez wybitnego kreatora muzyki oratoryjno-kantatowej prof. dr h.c.H. Rillinga wraz z Międzynarodową Orkiestrą Akademii Bachowskich.

Od roku 1999 ściśle współpracuje z zespołem wokalnym all’ Antico, stąd też kreacje wykonawcze wielu dzieł muzyki oratoryjnej baroku i klasycyzmu (zaledwie trzy tygodnie temu wykonywał oratorium Mesjasz Hwv 56 J. F. Haendla, którym dyrygował od klawesynu). Współpracował z takimi solistami jak: M. Boberska, U. Kryger, P. Kusiewicz, R. Minkiewicz, Cz. Gałka, J. Frakstein, R. Tesarowicz, K. Jakowicz, P. Pławner czy T. Chmielewski. Jest inicjatorem powstania Stowarzyszenia Orkiestry Kameralnej Polish Camerata. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej w dziedzinie dyrygentury, obecnie jest habilitantem. Nauczyciel dyplomowany oraz adiunkt na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor prac teoretycznych z dziedziny retoryki muzycznej.