Niedziela z muzyką

Koncert z cyklu “Niedziela z muzyką u św. Mateusza”

(wstęp wolny)

Patronat honorowy

 • prezydent miasta Łodzi – Hanna Zdanowska,
 • wojewoda łódzki,
 • Ministerstwo Kultury

Koncert oratoryjny z okazji Jubileuszu 25-lecia Orkiestry Kameralnej Polish Camerata

Wykonawca:

 • Orkiestra Kameralna Polish Camerata
 • Zespół Wokalny all’ Antico
 • Marta Boberska – sopran
 • Urszula Kryger – mezzosopran
 • Sylwester Smulczyński – tenor
 • Czesław Gałka – bas
 • Marek Głowacki – dyrygent

Prowadzenie koncertu:

 • Aleksandra Bęben

Program koncertu:

Jan Sebastian Bach – Wielka Msza h-moll BWV 232

 

Orkiestra Kameralna Polish Camerata

powstała w 1990 roku z inicjatywy wybitnego wiolonczelisty i pedagoga prof. S. Firleja. Składa się z muzyków Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi oraz kadry dydaktycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Wysoki poziom artystyczny zapewnił orkiestrze koncerty na ważnych festiwalach w kraju i poza jego granicami. Zespół posiada w swoim repertuarze dzieła okresu baroku, klasycyzmu, romantyzmu, a także muzykę współczesną. Doskonali umiejętności w oparciu o wiedzę muzykologiczną. Dokonał nagrań dla Polskiego Radia oraz CD i DVD dla TVN i PWSTFiTv w Łodzi.

Zespół Wokalny all’ Antico

został utworzony w 1987 roku. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki renesansu i baroku oraz wielkich form oratoryjnych, stąd kreacje dzieł: J.S. Bacha, J.F. Haendla, J. Haydna, W.A. Mozarta. Zespół uzyskał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Horbach w Niemczech, II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Wokalnych w Claveland w Wielkiej Brytanii, a także nagrody specjalne na Międzynarodowych Konkursach Wokalnych w Międzyzdrojach i Legnicy Cantat.

Marta Boberska

ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie. Podczas studiów była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Od 1994 roku jest solistką Warszawskiej Opery Kameralnej. W swym repertuarze posiada partie operowe: J.F. Haendla, W.A. Mozarta. G. Rossiniego, C. Monteverdiego, H. Purcella oraz wiele dzieł oratoryjnych. Współpracowała z Operą Narodową, Narodową Operą Łotewską, Operą Nova, Operą Krakowską. W sezonie artystycznym 1998/99 brała udział w wystawieniu Czarodziejskiego fletu W.A. Mozarta (Królowa Nocy) pod dyrekcją J.C. Malgoira w teatrze Champs Elysee w Paryżu. W Teatrze Powszechnym w Warszawie partnerowała K. Jandzie w sztuce Maria Callas – Lekcja śpiewu. Posiada nominacje do nagród muzycznych: Paszport Polityki i Nagrody Fryderyka. W 2009 roku otrzymała Fryderyka za płytę z mszami S. Moniuszki.

Urszula Kryger

jest absolwentką klas fortepianu i śpiewu Akademii Muzyczne w Łodzi. Studia wokalne kontynuowała następnie u A. Orłowicza w Kopenhadze. Uzyskała pierwsze nagrody na: VI Międzynarodowym Konkursie Wokalny im. J. Brahmsa w Hamburgu oraz 43 Międzynarodowym Konkursie ARD w Monachium. W 1995 roku wystąpiła w La Scali z recitalem pieśni F. Chopina, a rok później na scenie Semper Oper w Dreźnie w operze Kopciuszek G. Rossiniego. Występowała ze znakomitymi dyrygentami takimi jak: J. Krenz, J. Semkow, R. Frühbeck de Burgos, Sir C. Davis. Dokonała nagrań radiowych w Polsce, Francji, Niemczech, Szwajcarii oraz CD dla wytwórni: Decca, Hyperion, CPO, DUX. Jest trzykrotną laureatką nagrody Fryderyków w 2001, 2002 i 2004 roku. W styczniu 2006 roku otrzymała nagrodę specjalną Fundacji im. K. Szymanowskiego za wykonanie i interpretację pieśni tego kompozytora.

Sylwester Smulczyński

ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie śpiewu P. Micińskiego. W międzynarodowym projekcie Opera Island w Norwegii wystąpił jako Gaston w Traviacie G. Verdiego. Doskonalił się także na kursie muzyki baroku u P. Esswooda. Brał udział w festiwalach: Sądeckim Festiwalu Muzycznym Jubilaei Cantus, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Wokalnej Viva il canto, Międzynarodowym Festiwalu Chopin w barwach jesieni. Od 2006 roku jest solistą Warszawskiej Opery Kameralnej. Z powodzeniem wykonuje partie operowe dzieł: W.A. Mozarta, G. Rossiniego, G. Donizettiego, G. Verdiego, oraz muzykę oratoryjną J.S. Bacha, J.F. Haendla, J. Haydna, W.A. Mozarta.

Czesław Gałka

ukończył studia wokalne w klasie śpiewu prof. S. Marciniak-Gowarzewskiej w Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest laureatem wielu nagród na krajowych oraz międzynarodowych konkursach wokalnych, takich jak : I miejsce na Konkursie im. J. Kiepury w Krynicy, II miejsce na Konkursie Wokalistyki Operowej w Bytomiu. W 1981 roku brał udział w Festiwalu Feste Medicee we Florencji oraz w kursie interpretacji muzyki oratoryjnej u prof. P. Saalomy w Bayreuth, a następnie w 1982 roku w kursie mistrzowskim prowadzonym przez prof. P. Lisicjana w Weimarze. Rok później zadebiutował w partii Zbigniewa w Strasznym Dworze S. Moniuszki w Operze Śląskiej w Bytomiu, której był solistą w latach 1983-85. Od 1985 roku jest solistą Opery Narodowej w Warszawie. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji (m.in. cykle pieśni F. Schuberta i R. Schumanna). Ponadto występuje w polskich filharmoniach wykonując partie basowe muzyki oratoryjnej.

Marek Głowacki

jest absolwentem Akademii Muzycznych w Łodzi (fortepian) i Krakowie (dyrygentura symfoniczna). Brał udział w Internationale Bach Akademie w latach: 1993, 1996, 1998 prowadzonych przez wybitnego dyrygenta prof. dr h.c. H. Rillinga wraz z Międzynarodową Orkiestrą Akademii Bachowskich. Występował z tak znakomitymi solistami jak: W. Ochman, E. Indijć, P. Kusiewicz, K. Jakowicz, P. Pławner, A. Fedorova, R. Minkiewicz, R. Tesarowicz, T. Chmielewski, a także ze znanym aktorem B. Wrocławskim. Od 1999 roku współpracuje z zespołem Wokalnym all’ Antico, stąd wzięły się kreacje wykonawcze dzieł oratoryjnych: J.S. Bacha, J.F. Haendla, J. Haydna czy W.A. Mozarta. Od 2001 roku jest dyrygentem Orkiestry Kameralnej Polish Camerata. Pasjonat muzyki oratoryjnej baroku i klasycyzmu, co zaowocowało wydaniem kilkunastu publikacji naukowych jego autorstwa dotyczących retoryki muzycznej. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora, a w 2011 habilitował się w dziedzinie – dyrygentura. Jest profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Został wyróżniony Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Honorowy członek Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze.