Niedziela z muzyką

Koncert “Niedziela z muzyką u św. Mateusza”

(wstęp wolny)

2 czerwca 2019r., godz. 17:00

 

Wykonawca:

Rafał Maciejewski- bas
Łukasz Mosur- organy

 

Organizator koncertu:

Parafia Ewangelicko- Augsburska św. Mateusza w Łodzi

 

J. S. Bach (1685 – 1750)
Fantazja i fuga g-moll BWV 542

A. Dvorak (1841-1904)
Pieśni biblijne op. 99
(wybór z cyklu)
Hospodin jest můj pastýř
Slyš, ó Bože, volání mé
Při řekách babylonských
Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou
Pozdvihuji očí svých k horám

C. Saint-Saens (1835-1921)
Danse Macabre

J. G. Rheiberger (1839 – 1901)
6 Religiöse Gesänge, op.157
(wybór z cyklu)
Vater unser
Nachtgebet
Ave Maria

A. G. Ritter (1811 – 1885)
Sonata e-moll op. 19, nr 2

Łukasz Mosur jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego (studia licencjackie). Studia drugiego stopnia (master of music) ukończył z wyróżnieniem w Musikhochschule w Lubece w klasie organów prof. Franza Danksagmüllera. Studia trzeciego stopnia (Konzertexamen) ukończył w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu w klasie prof. Pietera van Dijka, również uzyskując dyplom z wyróżnieniem.
Łukasz Mosur jest asystentem w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Prowadzi także zajęcia w Zakładzie Muzyki Organowej
i Sakralnej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kaliszu.
Jest laureatem konkursów: I nagroda na konkursie organowym odbywającym się w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, IV nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Organowym „Mendelssohn-Eben” w Krakowie, II nagroda na
II Akademickim Konkursie Organowym „Romuald Sroczyński in Memoriam” w Poznaniu, II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Jana Kucharskiego w Łodzi, II nagroda oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie kompozycji kompozytorów litewskich na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. M. K. Ciurlionisa w Wilnie (Litwa), II nagroda specjalna na konkursie Possehl–Musikpreis w Lubece (Niemcy). Za swe osiągnięcia otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Do najważniejszych zaliczyć można nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium fundacji Ad infinitum, stypendium DAAD Matching-Fund, stypendium Dr. Felix Hinrichsen-Stiftung, stypendium JM Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (dwukrotnie).
Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Gerharda Weinbergera, Haralda Vogla, Bernharda Gfrerera, Daniela Rotha, Johna Butta, Guy Boveta, Joachima Grubicha, Gerharda Gnanna, Jacquesa Oortmerssena, Michaela Radulescu, Christopha Bosserta, Zsigmonda Szathmáry.
Jest członkiem Stowarzyszenia na rzecz historycznych organów Hansa Hummla w Olkuszu. W Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej prowadzi swoją autorską audycję na temat organów i muzyki organowej zatytułowaną Zacznij od Bacha. Jako solista i kameralista aktywnie koncertuje w kraju i poza jego granicami.

Rafał Maciejewski – śpiewak, baryton, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi, uczeń prof. L. A. Mroza oraz mgra Andrzeja Niemierowicza. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doktorant Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie śpiewu prof. dr hab. Urszuli Kryger.
Trzon jego repertuaru stanowią wokalne utwory sakralne kompozytorów takich jak: J. Rheinberger, M. Reger, A. Dvorzak, ale bliska jest mu również twórczość świecka, m.in. P. Czajkowskiego, F. Chopina, F. Schuberta, J. Brahmsa oraz G. Mahlera. Regularnie koncertuje w Polsce i za granicą.
W roku 2016 zdobył wyróżnienie oraz nagrodę specjalną na I Międzynarodowym Konkursie Solowej Wokalistyki Sakralnej w Katowicach.
Rafał Maciejewski zajmuje się również prowadzeniem zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, organizuje i współtworzy warsztaty muzyki liturgicznej w Polsce.
W latach 2005–2015 organista w jednej z łódzkich parafii. Obecnie kantor łódzkiego klasztoru OO. dominikanów. Od 2014 roku wykładowca Szkoły Śpiewu Liturgicznego przy klasztorze OO. Dominikanów na warszawskim Służewcu oraz od 2016 roku wykładowca w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.