Zjazd Chórów Diecezji Warszawskiej

W niedziele 21 listopada kościół św. Mateusza gościł uczestników Zjazdu Chórów Diecezji Warszawskiej.

Termin tegorocznego spotkania (wyjątkowo odbywającego się w listopadową Niedziele Wieczności), związany był z tragicznymi dla naszej diecezji wydarzeniami z kwietnia tego roku gdy zginęli ks. gen. Adam Pilch i ks. bp. Mieczysław Cieślar. W związku z żałobą, postanowiono przesunąć datę zjazdu na bardziej sprzyjający okres. Termin Niedzieli Wieczności w którą tradycyjnie w wielu zborach wspomina się zmarłych w mijającym roku skłoniła również do przypomnienia w trakcie koncertu sylwetek obydwu duszpasterzy.

Wspomnieniami o warszawskim duchownym podzieliła się ze zgromadzonymi jego wieloletnia współpracowniczka diakon Halina Radacz z parafii w Żyrardowie. Proboszcza łódzkiego zborów wspominał natomiast ks. Michał Makula, który przez ponad 6 lat pracował wraz z nim w parafii św. Mateusza.

Rok rocznie w Niedziele Wieczności, Fundacja Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera wraz z Parafią organizuje w murach kościoła św. Mateusza koncert muzyczny. Mając na celu podziękowanie wszystkich wspierającym inicjatywę remontu Kaplicy Karola Scheiblera. W tym roku postanowiono, aby koncertem tym były występy chórów diecezjalnych.

Zjazd rozpoczął się od przywitania uczestników przez proboszcza łódzkiej parafii ks. Michała Makule wraz z przedstawicielem Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera, Panem Jackiem Tyrowiczem, zaś słowa pozdrowienia wyraził zwierzchnik Diecezji Warszawskiej ks. bp. Jan Cieślar.

Chórowi z parafii św. Trójcy w Warszawie przypadło rozpoczęcie całego cyklu. Pod dyrekcją Michała Straszewskiego chór wykonał pieśń „Cyprian Bazylik – Pieśń o niebezpieczeństwie żywota ludzkiego” oraz chorał Jana Sebastiana Bacha „Nie puści Boga swego”. Następnie chór drugiej warszawskiej parafii – Wniebowstąpienia Pańskiego, pod dyr. Katarzyny Folgart wykonał chorał Jana Sebastiana Bacha „Ty, Któryś Słowem” i nieznane autorstwa „Ja nie znam drogi swej”.

W dalszej kolejności wystąpił chór z Pabianic, pod dyr. Magdaleny Hudzieczek-Cieślar, wykonując utwory „Sanctus” i „Modlitwa” z IV aktu opery „Halka” Stanisława Moniuszki, zaś łódzki chór pod dyr. Adama Świderskiego zaprezentował „Pan jest światłem mym” i „Udziel pokoju z łaski nam”.

Chór z Tomaszowa Mazowieckiego (dyr. Ewa Kononienko-Pawlas) przedstawił „Hymn Hugenotów” wraz z utworem „Pan jest mocą swojego ludu” pochodzącego ze zbiorów śpiewnika Taize. Chór radomski (dyr. Katarzyna Rudkowska) przygotował „Z głośnym dźwiękiem trąby” – Johana Petersona i „Modlitwę Szabasową” z opery „Skrzypek na dachu”. Ostatni występujący w tym dniu chór ze Zgierza (dyr. Magdalena Szymańska) wykonał utwory: „ Przez dobrą noc Twą Panie otoczony” – słowa ks. Dietrich Bonhoffer, „W Tobie jest światło” oraz „Mima-a-makim” – kanon w języku hebrajskim do słów Psalmu 130.

Po zakończeniu koncertu przedstawiciele Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera wręczyli nagrody laureatom zorganizowanego wcześniej konkursu plastycznego, poświęconego łódzkiej architekturze związanej z Karolem Scheiblerem.

Na końcu słowa pozdrowienia przekazał od bratniego kościoła litewskiego obecny na koncercie Gintaras Saudiris – Kanclerz Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Litwie. Modlitwę oraz końcowe błogosławieństwo wygłosił ks. bp. Jan Cieślar, zaś zgromadzonych pożegnał ks. Michał Makula.

Podsumowując tegoroczny zjazd, patrząc z perspektywy tego ubiegłorocznego, należy wyrazić radość z faktu, że poszczególny chóry poszerzają swój skład osobowy. Zainteresowanie śpiewem rośnie, szczególnie wśród osób młodych, których jest coraz więcej w chórach. Również dobór utworów, często trudnych wokalnie, jak również poszczególne aranżacje wskazują na coraz wyższy poziom poszczególnych chórów. W tym roku dopisała spora ilość słuchaczy i należy żywić nadzieje, aby przyszłoroczny zjazd był co najmniej tak udany jak ten zakończony.

Andrzej Grzegorczyk