1/2015 – OGŁOSZENIE NA WYBÓR WYKONAWCY NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU PRZY UL. SOPOCKIEJ 18 W ŁODZI

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą mailową do Beaty Hejman-Soczyńskiej, Inspektora ds. Remontów i Inwestycji na adres: beatahs@mateusz.org.pl, tel. 513100698.